GUY IN NORWEGIAN

How to say "guy" in Norwegian

S Synonyms

Results: 10877, Time: 0.2026

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Guy" in a sentence and their translations

Who's that guy she's with?
Hvem er fyren hun er sammen med?
If this guy finds out you're here.
Hvis han finner ut at du er her.
Where's that guy with my money?
Hvor er fyren med pengene mine?
But this guy doesn't have one.
Men denne fyren har ikke et.
He was our guy in afghanistan.
Han var vår mann i afghanistan.
Whoever this guy is, he can't cover both doors.
Uansett hvem han er, kan han ikke dekke begge dører.
That was my guy from MI6.
Det var mitt kar fra MI6.
Jod, that guy was a fraud and that's it.
Jod, var at fyren en svindel og det er det.
He's one guy, and he's french.
Han er én mann og han er fransk.
And this guy, i don't know who he is.
Og han her, jeg vet ikke hvem han er.
This guy, joel edmund, was with me for a year.
Denne fyren, joel edmund, var med meg et helt år.
I'm your guy, joe.
Jeg er din mann, joe.
He was a good guy, your dad.
Han var en grei kar, far din.
And the other guy he works with?
Den andre typen han jobber med, da?
Sayid... that guy you tortured... he.
Sayid, han du torturerte.
But isn't that guy with the machete your nephew?
Men er ikke fyren med macheten nevøen din?
He was my guy.
Han var typen min.
Cabe, you're a rich guy interested in their services.
Du er en rik mann, cabe, interessert i tjenestene deres.
Who's that guy who used to talk about soze in new York?
Hvem var han som pleide å snakke om söze i new York?
There's no guy helping me with the cabin.".
Det fins ingen gutt som hjelper meg med hytta.".
He's a good guy. he likes miami.
Han er en bra kar, han liker miami.
He's a good guy and i love him.
Han er en grei kar, og jeg elsker ham.
What kind of guy do you think i am?
Hva slags gutt tror du jeg er?
That's my new guy. jake hoyt. captain lou jacobs.
Dette er den nye fyren min, jake hoyt, kaptein lou jacobs.
You're my guy.
Du er typen min.
You find the wrong guy, and then you won't stop.
Du finner feil mann og slutter ikke.
You are a good guy, hal, but you don't understand.
Du er en fin fyr, hal, men du forstår ikke.
Buzz aldrin, that guy on the moon, he has värmlander blood.
Buzz aldrin, han på månen, han har värmlandsblod.
You're a big guy.
Du er en stor kar.
They're saying that guy you shot wasn't sick.
De sier... at han du skjøt... ikke var syk.

Results: 10877, Time: 0.2026

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Guy" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More