BOTTE IN NEDERLANDS

Vertaling van Botte in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0771

Voorbeelden van het gebruik van Botte in een zin en hun vertaling

J'ai cinquante dollars dans ma botte.
Ik heb 50 dollar in m'n laars.
Coupez sa botte,
Snij z'n laars eraf.
Ma botte est déchirée.
Mijn schoen is versleten.
Ma botte n'a pas de lacets!
Mijn schoen heeft geen veters!

Schop

( pelle , coup de pied , botter )
Filez dans la buanderie ou je vous botte le derrière!
Ga dan naar de wasruimte, of ik schop jullie in elkaar!
Tu veux que je te botte le cul,?
Wil je dat ik je onder je reet schop?
Andere zin voorbeelden
Botte, Jean, secrétaire au parquet fédéral(15.11.04);
De heer Botte, Jean, secretaris bij het federaal parket( 15.11.04);
Ça... sur ta botte.
Dat daar, op je laars.
Jean Botte, secrétaire au parquet fédéral.
De heer Jean Botte, secretaris bij het federaal parket.
Tu sais à qui appartient la botte?
Weet je van wie die schoen is?
Regarde sous ta botte.
Kijk 's onder je laars.
Botte, adjoint du directeur à l'"Administratie Waterwegen en Zeewezen";
Botte, adjunct van de directeur bij de Administratie Waterwegen en Zeewezen;
Il y a un serpent dans ma botte.
Er zit een slang in mijn laars.
Je dois trouver une aiguille Jelco dans une botte de cons.
Ik moet een Jelco naald zien te vinden in een lul hooiberg.
Que font-ils avec cette vieille botte?
Waarom staan ze om die ouwe schoen?
Mieux qu'avec la botte.
Beter dan in laarzen lopen.
Sauf pour le couteau caché dans ta botte.
Behalve dat mes in je schoen.
Botte, Michel, conseiller au Département.
Botte, Michel, adviseur bij het Departement.
Il y a un serpent dans ma botte.
Er zit een slang in m'n laars.
Il y a un serpent dans ma botte.
Er zit een slang in m'n laars.
Une seconde, j'ai quelque chose coincé dans ma botte.
Nog een momentje, ik heb iets in mijn schoen.
Office des publications officielles des Communautés européennes, Botte postale 1003, Luxembourg.
Bureau voor officiële publikaties der Europese Gemeenschappen, Botte postale 1003, Luxemburg.
La botte n'est pas vivante.
Schoenen leven niet.
Jessie avait un couteau dans sa botte.
Jessie had een mes verstopt in een van z'n laarzen.
Il était collé dans sa botte.
Het zat vast in zijn laars.
On va au pont. T'as jeté notre derniére botte.
Je hebt onze laatste schoen weggegooid, idioot.
Je ne vois qu'une ménagère reprisant une botte.
Ik zie alleen een normale huisvrouw schoenen repareren.
Où est ma botte?
Waar zijn mijn laarzen?
J'ai un couteau dans ma botte.
Ik heb een mes in mijn laars.
Pendant que vous êtes là-bas, enfant, lécher ma botte.
Nu je daar toch ligt, lik dan mijn schoen.

Uitslagen: 243, Tijd: 0.0771

Zie ook


botte mais
de schoen , maar laars gezien , maar
botte appartenant
laars dat van
à sa botte
in z'n zak met laarzen nu zijn bitch
être la botte
de laars zijn
botte-lui le cul
sla hem verrot schop hem sla 'm in elkaar neem hem te grazen geef hem op zijn donder
un talon de botte
hiel van een laars op de hak van een laars
ou je te botte
of ik sla je of ik schop of ik trap je
ou je vous botte
of ik schop je anders krijg je mijn laars
botte-leur le cul
gewoon schoppen geef ze ervan langs
soit à la botte
onderspit delft
lui botte le cul
haar ervanlangs haar in elkaar schop
je te botte le cul
ik sla je in elkaar ik je afmaak ik schop ik trap je onder je kont
un serpent dans ma botte
een slang in m'n laars
de la botte de l'italie
laars van italië

S Synoniemen van "botte"


"Botte" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer