JIJ IN FRANS

Vertaling van Jij in het Frans

Uitslagen: 150137, Tijd: 0.3673

Jij
tu vous toi te t

Voorbeelden van het gebruik van Jij in een zin en hun vertaling

Jij wint, Dale.
Tu as gagné, Dale.
Ben jij de dorpsoudste?
Tu es l'Ancien du village?
En jij had het voor hem moeten schrijven.
Et vous auriez dû l'écrire pour lui.
Jij zit hier... alleen.
Tu seras ici... seul.
Jij niet, die mok!
Pas toi. La tasse!
Jij stelt veel te veel vragen.
Vous posez trop de questions.
Jij bent vast Dawn.
Tu dois être Dawn.
Jij hebt niks gezien.
T'as rien vu du tout.
Jij ook, Alex.
Toi aussi, Alex.
Omdat jij mij hebt gevangen.
Parce que vous m'avez capturé.
Heb jij iemand meegenomen?
T'as amené quelqu'un, Genius?
Heb jij borsthaar?
Tu as des poils?
De anderen, jij hebt hun voorkeur.
Les autres, ils te préfèrent.
Jij bent Charles Westmoreland.
Vous êtes Charles Westmoreland.
Jij en ik allebei.
Toi et moi.
Alleen jij en haar.
Juste toi et elle.
Jij wint.
T'as gagné.
Een schip, jij, ik en dat is alles?
Un vaisseau, vous, et moi, c'est tout?
Jij zou kijken.
Tu devais vérifier.
Herinner jij je jouw huis?
Tu te souviens de ta maison?
Jij bent geen familie.
T'es pas de la famille.
Jij beseft niet tegen wie je 't hebt.
Vous ne savez pas à qui vous parlez.
Ik dacht dat jij m'n vriend was.
Je te croyais mon ami.
En jij de mijne.
Et toi, le mien.
Maar jij bent de beste, mijn jongen.
Mais tu es le meilleur, mon petit.
Ben jij de schuldige?
Vous êtes responsable?
En jij vindt dat prima?
Et ça te va?
Heb jij mijn zoon vermoord?
T'as tué mon fils?
Waarom hebben jij en je vrouw ervoor gekozen om te adopteren?
Euh, pourquoi toi et ta femme avez choisi d'adopter?
Jij kunt de volgende zijn.
Tu pourrais être le prochain.

Uitslagen: 150137, Tijd: 0.3673

S Synoniemen van "jij"


je
jullie

"Jij" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer