GONE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Gone i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 6687, Tid: 0.0884

Eksempler på bruk av Gone i en setning og oversettelsene deres

Gått

( gone , been , walked )
He 's gone out.
Han er gått ut.
He could have gone to stanford.
Han kunne ha gått på stanford.
We should have gone to tegucigalpa.
Vi burde ha dratt til tegucigalpa.
She has gone to hedeby.
Hun har dratt til hedeby.
I should have gone with her.
Jeg burde ha blitt med henne.".
You have gone blonde.
Du har blitt blond.

Forsvunnet

( disappeared , missing , gone )
She 's gone, but she 's everywhere.
Hun er forsvunnet, men hun er overalt.
My will to live has gone with my good hair.
Livslysten min har forsvunnet sammen med håret mitt.

Reist

( traveled , gone , left )
She 's gone with your son to midian.
Hun har reist til midian med din sønn.
Charles has gone to sea under captain geary on the ramillies.
Charles har reist til sjøs med kaptein geary på ramillies.
He 's gone up in the world.
Han har kommet seg fram i verden.
She could have gone to the olympics.
Hun kunne ha kommet til OL.
Andre setningseksempler
I should have gone down mason.
Jeg burde ha gått ned mason.
I should have gone back to the wall and warned them, but--.
Jeg burde ha gått tilbake til veggen og advart dem, men.
I should not have gone when i did.
Jeg burde ikke ha dratt da jeg gjorde.
They have gone to dallas.
De har dratt til dallas.
She 's gone home.
Hun er gått hjem.
If i had gone with him, ronnie would still be alive.
Hvis jeg hadde blitt med han så ville ronnie fremdeles ha levd.
I could have gone to doc rios, but.
Jeg kunne ha gått til doc rios, men.
Has she gone to copenhagen?
Har hun dratt til københavn?
We tried to find kirsten lassen but she 's gone.
Vi har prøvd å finne kirsten lassen, men hun er forsvunnet.
We should have gone with her.
Vi burde ha blitt med henne.
He gone deaf or something?
Har han blitt døv eller?
I should have gone home... but i was heartbroken and ashamed.
Jeg burde ha dratt hjem... men jeg var sønderknust og skammet meg.
John has gone to oxford to learn how to preach and pray.
John har reist til oxford for lære å preke og be.
Mariko would have never gone through with the wedding.
Mariko ville aldri ha gått gjennom med bryllupet.
She 's gone.
Hun er forsvunnet.
She 's gone off with this fellow she met. gone off?
Hun har kjørt av sted med en som hun traff?
But the bombs are gone.
Men bombene har forsvunnet.
We have gone too far to stop now.
Vi har kommet for langt til å avbryte nå.

Resultater: 6687, Tid: 0.0884

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer