LATE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av late i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 6000, Tid: 0.0567

Eksempler på bruk av Late i en setning og oversettelsene deres

It 's late and you are not home.
Det er sent, og du er ikke hjemme.
It 's, late, captain.
Det er sent, kaptein.
Little late in the month for this shit, is not it?
Litt seint i måneden for dette, er det ikke?
You were late the last time.
Du var forsinket sist.

It 's awfully late, is not it?
Det er veldig seint, er det ikke?
It 's late, heather.
Det er sent, heather.
It 's late, lonnie.
Det er sent, lonnie.
It 's getting late, jack.
Det er seint, jack.
If i am late... it 's because i am dead.
Hvis jeg er forsinket... er det fordi jeg er død.
Your late husband knew it.
Din avdøde mann visste det.
I do not mean your late foster father, the mechanic.
Jeg mener ikke din avdøde fosterfar, mekanikeren.
Anders is working late, and he keeps on calling me.
Anders jobber overtid og ringer hele tiden.
We are late.
Vi er forsinket.
It 's late lenny.
Det er sent, lenny.
But it 's not too late.
Men det er ikke for seint.
It 's very late, richard, and i am very high.
Det er veldig sent, richard, og jeg er veldig høy.
And it 's too late now.
Og... det er for seint nå.
My late wife, she had bipolar disorder.
Min avdøde kone hadde en bipolar lidelse.
They are ten minutes late.
De er ti minutter forsinket.
I want you working late tonight.
Du må jobbe overtid i kveld.
You are late, tommy.
Du er sen, tommy.
She 's late, sean.
Hun er sen, sean.
My late husband, jack dempsey.
Min avdøde mann, jack dempsey.
I know it 's late.
Jeg vet at det er seint.
You are only 80 minutes late.
Du er bare 80 minutter forsinket.
I know, it 's late.
Jeg vet det, det er sent.
We are late for dinner.
Vi er sene til middag!
Besides, howard 's working late tonight.
Howard jobber overtid i kveld uansett.
They were late with the showers.
De var sene med dusjen.
You was late today, smith.
Du var sein i dag.

Resultater: 6000, Tid: 0.0567

SE OGSÅ

Se også


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer