Oversettelse av "dead" i Norsk

Resultater: 12558, Tid: 0.1342

død døde dod dau dødt dør dødd døden

Eksempler på Dead i en setning

Vee is dead, Suzanne!
Vee er død, Suzanne!
Yeah, but my parents are dead, so they can't.
Ja, men foreldrene mine er døde, så de kan ikke.
Marcus aurelius is dead, maximus.
Marcus aurelius er død, maximus.
So I'm dead. but can i really blame Lily?
Så jeg er altså dod, men kan jeg klandre Lily?
Dead people don't have houses.
Døde folk har ikke hus.
Averill was dead.
Averill var død.
Jason bourne is dead.
Jason bourne er død.
It's dead now, kim.
Nå er den dau, kim.
He's dead, and that's why you're going to the hospital.
Han er dod, og derfor skal du pa sykehuset.
We can't sell them dead horses.
Vi kan ikke selge dem døde hester.
Jan kowalski is dead.
Jan kowalski er død.
Molly and annie trettel are dead.
Molly og annie trettel er døde.
He thinks I'm dead.
Han tror jeg er dod.
There's nothing as dead as peace here in bangkok.
Ingenting er så dødt som fred her i bangkok.
It's dead, chappie.
Den er dau, chappie.
Kimberly's dead if you don't do it!
Kimberly dør hvis du ikke gjør det.
Torres and johnson are dead.
Torres og johnson er døde.
And if they try to, they will find you dead.
Gjor de det, finner de deg dod.
Those ass-hats are worth more dead than you and i are alive.
De er verdt mer dau enn vi er levende.
Richard, lentz is dead.
Richard, lentz er død.
She's dead in the water with four souls onboard.
Skipet ligger dødt i vannet med fire sjeler ombord.
If the boy's dead, you can't correct him.
Hvis gutten dør kan det ikke gjøres om.
God, it was so dead in there tonight.
Det var så dødt der inne i kveld.
I don't want to spend the holidays dead.
Jeg vil ikke i juleferien.
Robbie burton is dead.
Robbie burton er død.
Ichiro shinmen, uemon yoshioka- four dead.
Ichiro shinmen, uemon yoshioka, fire døde.
Alex is dead.
Alex er dod.
If he wanted somebody dead, he won't do it hims--.
Ønsker han noen dau, gjør han det ikke selv.
That she's dead as a dodo?
At hun er dau som en sild?
If you don't go, then charlie is dead.
Charlie dør om du ikke gjør det.

Resultater: 12558, Tid: 0.1342

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Dead" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer