KILL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Kill i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 12121, Tid: 0.0497

drepe (5403) drep (1222) myrde (12) kverke (32) drap (29) slakte (44) livet av (155) ta livet av (64) myrdet (16) dreper (2078) drepte (1214) drept (612) tar livet av (12) drapet (11) tatt livet av (11) myrder (6) slakter (6) tok livet av (4)

Eksempler på bruk av Kill i en setning og oversettelsene deres

Drepe

( kill , murder , slay )
Or kill you.
Eller drepe deg.
You can not kill a world.
Du kan ikke drepe en verden.

Drep

( kill , slay )
Do not kill us, ricky.
Ikke drep oss, ricky.
Do not kill us, ricky!
Ikke drep oss, ricky!

Kverke

( kill , to whack , take out )
I am gonna kill abigail.
Jeg skal kverke abigail.
I oughta kill you.
Jeg burde kverke deg.
What a fantastic kill, ladies and gentlemen!
For et fantastisk drap, mine damer og herrer!
Zodiac 's first kill was 1968.
Zodiacs første drap var i 1968.

Slakte

( slaughter , kill , butcher )
I would rather embrace one norwegian than kill a dozen a day, friend.
Jeg vil heller omfavne én nordmann enn slakte tolv.
I am not going to let them kill you.
Jeg skal ikke la dem slakte deg.

Livet av

Why did skipper kill himself?
Hvorfor tok skipper livet av seg?
You did not kill them.
Du tok ikke livet av dem.

Ta livet av

So would it kill you to try?
Ville det ta livet av deg å prøve?
You should just kill yourself and be done with it.
Du burde bare ta livet av deg og få det overstått.
Andre setningseksempler
And kill kirk.
Og drepe kirk.
And kill him.
Og drep ham.
I can not kill sarah connor.
Jeg kan ikke drepe sarah connor.
I will kill myself before letting you in.
Jeg tar livet av meg før jeg slipper deg inn.
And kill them.
Og drep dem.
Do not kill.
Ikke drepe.
They will kill you.
De tar livet av deg.
Just kill jay.
Bare drepe jay.
Kill her and you kill your khal.
Drep henne og du dreper din khal.
Do not die before you can kill yourself.
Ikke dø før du kan ta livet av deg selv.
Never kill more than you can eat.
Aldri drep mer enn du kan spise.
I am not gonna fuckin' kill myself for half the profit.
Jeg jobber faen ikke livet av meg for halve profitten.
Killing brody would kill her.
Å henrette brody ville ta livet av henne.
Will not kill you?
Ikke drepe deg?
My mom would kill me if she knew i took the rover.
Mamma vil ta livet av meg hvis hun visste at jeg har tatt roveren.
Kill him, he 's just a john doe.
Drep ham, han er bare en john doe.

Resultater: 12121, Tid: 0.0497

S Synonymer for "kill"


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer