Translation of "problem" in Norwegian

Results: 2344, Time: 0.092

probiem no' probIem

Examples of Problem in a Sentence

My problem is that i see both sides of every issue.
Mitt probiem er at jeg ser begge sider i aiie saker.
An interesting problem, but finally it worked.
Det var et interessant probiem, men jeg iøste det tii siutt.
No problem, senorita.
Ikke no' probIem, señorita.
There's just one problem.
Det er bare ett probiem.
Sure, no problem.
Greit, ikke no' probIem.
What is that guy's problem?
Hva er hans probIem?
Yes, man. no problem.
Ja da, ikke no' probIem.
That's not my problem.
Ikke mitt probiem.
Hello? look, girl in ditch: our problem.
Jente i grøfta, vårt probiem.
Girl out of ditch: her problem.
Jente ute av grøfta, hennes probiem.
What's your problem?
Hva er ditt probIem?
No problem here, gunny.
Lkke noe problem her.
I have a little problem with my mastercard.
Jeg har et problem med mitt mastercard.
But your problem with these women may have a different cause.
Jeg sier bare at problemene deres med damene kanskje skyldes noen helt andre ting.
No problem, mrs. preston.
Ingen årsak, fru preston.
Nobody problem, I'm just going.
Lngen fare, jeg skulle akkurat gå.
No problem but... i thought we weren't going to tell anyone.
Detvar ikke noe, men jegtrodde vi ikke skulle si dettil noen.
No problem.- no problem.
Ikke noe problem.
Solving your problem?
Løser problemene deres?
No problem, lady.
Ikke noe problem, dame.
See? That's our problem.
Det er feilen med oss.
I got no problem.
Jeg sliter ikke.
Problem with the stracciatelli, right?
Problemer med stracciatelli?
I think it's a firmware problem.
Jeg tror det er et problem med fastvaren.
What is your problem with this?
Hvorfor fikser du ikke dette?
We had a delivery problem.
Vi har hatt problemer med leveringa.
Lately we are having a huge problem in kravavi.
Vi har et problem her i kravavi.
I have an access problem.
Jeg har problem med tilgangen.
What's your problem?
Hva er galt med deg?
I have an actual problem about actual life.
Jeg har et problem om det virkelige liv.

Results: 2344, Time: 0.092

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Problem" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More