ALLUMER IN NEDERLANDS

Vertaling van Allumer in het Nederlands

Uitslagen: 245, Tijd: 1.2515

Voorbeelden van het gebruik van Allumer in een zin en hun vertaling

Allumer les cigares?
Sigaren aansteken?
Je vais allumer le grill. Je vais sourire et évoquer quelques histoires embarrassantes sur la famille.
Ik zal de grill aansteken, lachen en wat familie-anekdotes vertellen.
Il a dû allumer les arroseurs pour me réveiller.
Hij moest de sprinklers aanzetten om me wakker te maken.
Je peux allumer la lumière noire, mais je n'ai pas 16ans.
Ik zou black light kunnen aanzetten, maar ik ben geen zestien meer.

Aan

( à , de , sur )
Éteindre et allumer tes sentiments comme ça, comme un robot.
UW gevoelens aan en uitzetten op die manier, zoals een robot.
Pouvez-vous l'allumer?
Kan je hem aan?

Aan te steken

Qui t'a dit t'allumer mes bougies?
Wie vroeg je de kaarsen aan te steken? Je bent gek geworden?
Elle m'a dit de l'allumer pour sa famille.
Zij zei me om het aan te steken voor haar familie.
Tu peux les allumer et souffler la fumée vers moi.
Jij kunt ze opsteken en de rook in m'n gezicht blazen.
Quand est-ce que tu vas allumer ton foutu cigare?
Wanneer ga je die sigaar opsteken?
Andere zin voorbeelden
Tu dois les allumer avec ton Ki.
Je moet ze aansteken met je Ki.
On ne peut pas allumer la machine quand il y a des gens là en bas.
Je kunt de machine niet aanzetten als er mensen beneden zijn.
Je les ai regardés allumer des pétards et les jeter dans la boite.
Ik zag ze rotjes aansteken en die in de doos gooien.
Tu peux allumer la radio si tu veux.
Je mag gerust de radio aanzetten, als je dat wilt.
Mais comment l'allumer? dit Glenarvan.
Maar hoe krijgen wij het aan?" vroeg Glenarvan.
Et je suis prêt à allumer la fusée.
Ik ben klaar om het te ontsteken.
Ils vont rapidement allumer la poudre à canon si nous tentons encore quelque chose.
Ze zullen het kruit razendsnel aansteken als we het opnieuw proberen.
On ne peut allumer n'importe quoi et se croiser les doigts.
Je kan niet zomaar iets aansteken en hopen dat het werkt.
Tu sais quoi? Je la laisse allumer.
Ik laat het wel aan.
Je peux allumer la radio?
Zal ik de radio aanzetten?
Avec toi, les gens on peur d'allumer une allumette.
Bij jou durven mensen geen lucifer aan te steken.
Tu sais: allumer, souffler, allumer.
Je weet wel, vuur.
Sans ouvrir les robinets ni allumer la musique.
Zonder de douche of de muziek aan.
Je peux allumer la clim?
Mag ik de airco aanzetten?
Il est l'heure d'allumer le Lodi.
Het is tijd om de Lodi aan te steken.
Je vais allumer le grill.
Ik zal de barbecue aansteken.
Ils ont oublié de l'allumer.
De lichten zijn niet aan.
Puis-je allumer une cigarette?
Mag ik een sigaret opsteken?
Je pense... qu'il est temps d'allumer.
Ik denk dat... Ik nu wel klaar ben voor wat licht.
J'aimerais allumer un joint avec la flamme olympique.
Ik wil wel een joint aansteken met de Olympische fakkel.

Uitslagen: 245, Tijd: 1.2515

Zie ook


à allumer
aan te steken aan te zetten nacelles op naar schakelaar
allumer la radio
radio aanzetten radio aan te zetten
allumer le barbecue
barbecue aan barbecue aansteken
allumer le gaz
't propaan open zetten gas opendraaien een lichtje maken
allumer la lune
maan verlichten de maan aan-
éteindre et allumer
doven en aansteken aan en uitzetten
allumer quelques bougies
kaarsjes aandoen kaarsen aansteken kaarsen aan
allumer la cheminée
de open haard aan doe de haard aan
allumer le générateur
de generator aanzetten
allumer la sirène
sirene aanzetten
allumer les moteurs
motoren inschakelen
allumer un cigare
sigaar aansteekt
allumer mes bougies
kaarsen aan te steken
allumer la clim
de airco aanzetten
pas allumer la lumière
geen lampje licht niet

"Allumer" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer