BRUYANT IN NEDERLANDS

Vertaling van Bruyant in het Nederlands

Uitslagen: 237, Tijd: 0.136

Voorbeelden van het gebruik van Bruyant in een zin en hun vertaling

Il est bruyant mais inoffensif.
Hij is luidruchtig maar onschuldig.
C'est três bruyant, mais drôle!
Heel luidruchtig, maar grappig!
C'était trop bruyant pour entendre?
Het was te lawaaierig om het te horen?
Trop bruyant pour vous là-bas?
Te lawaaierig daar voor u?
C'est bruyant et marrant pendant un moment.
Het is luid en leuk, voor een poosje.
Bruyant et bondé, surtout.
Luid en overbevolkt, voornamelijk.
C'était si bruyant, et ça... m'a fait mal à l'épaule.
Zoveel lawaai en het... bezeerde mijn schouder.
C'est toujours si bruyant, Lily.
Het lawaai ervan, Lily.

Hard

( dur , fort , vite )
Ça n'était pas si bruyant.
Zo hard was het niet.
J'ai oublié comme tout était bruyant après sept mois dans l'espace.
Ik vergat hoe hard alles klinkt na zeven maanden in de ruimte.
C'était bruyant, mais chaud.
Er was herrie, maar wel warm.
Nous devrions parler plus tard, peut-être où c'est plus bruyant.
We kunnen beter later praten, waar wat meer herrie is.
Andere zin voorbeelden
C'est tellement bruyant ici.
Zo luidruchtig hier.
C'était bruyant. Je l'ai expliqué.
Het was lawaaierig, dat heb ik uitgelegd.
Trop bruyant?
Te luidruchtig,?
C'est trop bruyant, tout le temps.
En het is zo luid, de hele tijd.
C'était si rempli et bruyant en venant de Delhi.
Het was zo vol en lawaaierig op weg vanuit Delhi.
C'était vilain, rouge et bruyant.
Het was rood, lelijk en luidruchtig.
C'était bruyant dans l'arc-en-ciel, comme du tonnerre.
Er was lawaai in de regenboog, als onweer.
C'était tellement bruyant. C'est comme une explosion.
Het was zo luid, als een explosie.
C'était si bruyant.
Man het was zo lawaaierig.
Tout est si bruyant.
Alles is zo luidruchtig.
Nan, il est bruyant.
Nee, hij is luidruchtig.
C'est trop, trop bruyant.
Het is te veel. Te luid.
C'est de l'anglais bruyant.
Het is lawaaierig Engels.
Un, ce sera très bruyant.
Eén, veel lawaai.
Hey, ne sois pas si bruyant!
Hé, niet zo hard!
Ça doit être bruyant dans sa tête.
Moet rumoerig zijn in z'n hoofd.
C'est bruyant.
Dat is hard,
C'était un peu bruyant là-haut hier soir André.
Er was vannacht veel lawaai boven, André.

Uitslagen: 237, Tijd: 0.136

Zie ook


c'est bruyant
dat is een luide dat is hard het is luid wat is het luidruchtig is veel lawaai
assez bruyant
best druk nogal luidruchtig wel hard genoeg
tellement bruyant
zo veel herrie zoveel lawaai zo ontzettend luidruchtig
il est bruyant
hij is luidruchtig hij is lawaaiig hij is luid
c'est trop bruyant
dat is te luid het is te rumoerig dat maakt teveel lawaai het is te luidruchtig dat is te lawaaierig
c'est très bruyant
staat erg hard nogal rumoerig hij is erg luidruchtig ze zijn nogal luid het is erg lawaaierig
chaud et bruyant
heet en luid hitte en herrie
était si bruyant
was zo'n herrie was zo lawaaierig
c'était vraiment bruyant
het was er lawaaierig het was echt heel hard
c'est un peu bruyant
dat is een beetje hard het is een beetje luid het is een beetje ruig het is een beetje lawaaierig
c'est très bruyant ici
het is erg lawaaierig hier het is hier enorm luid nogal rumoerig hier

"Bruyant" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer