LAISSE IN NEDERLANDS

Vertaling van Laisse in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 8909, Tijd: 0.1619

Voorbeelden van het gebruik van Laisse in een zin en hun vertaling

Riem

( ceinture , laisse , courroie )
Une laisse numérique pour parents anxieux?
Een digitale riem voor nerveuze ouders?
Et sa laisse.
En zijn riem.

Laat

( laisse , tard , fait )
Maintenant, laisse nous partir.
Laat ons nu gaan.
Je me laisse emporter parfois.
Ik laat me soms wat meeslepen.
Manny, laisse nous une minute.
Manny, geef ons even.
Je te laisse ma carte.
Ik geef je mijn kaartje.
Il me laisse l'utiliser pendant ce temps.
Ik mag het een tijdje gebruiken.
Laisse moi finir mon histoire.
Mag ik mijn verhaal afmaken.
Ce qui nous laisse Kiki.
Wat ons achterlaat met Kiki.
Si je laisse un message, vous rappelez.
Als ik een bericht achterlaat, bel je me terug.

Overlaat

( laisse , le soin )
Ce qui laisse une seule question.
Wat maar één vraag overlaat.
Une tache que je te laisse. Bien,
Een taak die ik aan jou overlaat.
Andere zin voorbeelden
Laisse ma fille tranquille.
Laat m'n dochter met rust.
Warlow, laisse la fille tranquille!
Warlow, laat het meisje met rust!
Je vous laisse une chance.
Ik geef je een kans.
Je vous laisse tranquille, les tourtereaux.
Ik laat jullie twee tortelduifjes alleen.
Parfois, il me laisse faire le chef de gare.
Soms mag ik de conducteurpet op.
Je te laisse l'automobile en gage.
Ik geef je de auto in onderpand.
Laisse ta vie être un rêve.
Laat je leven een droom zijn.
Laisse lui juste de l'espace.
Geef haar gewoon even de ruimte.
Celle qu'on laisse sur un oreiller quand on y a dormi longtemps.
De krans die je achterlaat wanneer je er een tijdje op geslapen hebt.
Laisse Lou avoir la chanson.
Lou mag het liedje hebben.
Mais cette rose qu'elle laisse, c'est une hybride assez rare.
Maar de roos die ze achterlaat is een vrij zeldzame hybride.
Laisse ma fille.
Laat mijn dochter.
Laisse lui du temps.
Geef haar wat tijd.
Je t'ai étranglé avec ta laisse.
Ik wurgde je met je riem.
Je vous laisse sur l'affaire.
Ik haal je niet van die zaak af.
Laisse moi parler avec Alec?
Mag ik met Alec praten?
Ce qui nous laisse avec un homicide non résolu.
Wat ons achterlaat met een onopgeloste moord.
Où est sa laisse?
Waar is zijn riem?

Uitslagen: 8909, Tijd: 0.1619

Zie ook


ne laisse
laat geef
je laisse
ik laat ik geef
le laisse
laat hem
on laisse
we laten
il laisse
hij laat
nous laisse
laat ons geeft ons
laisse ça
laat dat
laisse partir
laten gaan loslaten
laisse faire
laat
laisse ton
laat je hou je vergeet je
elle laisse
ze laat
laisse tranquille
met rust
en laisse
aan de lijn aan de leiband in bedwang
laisse cette
laat die geef mij die
laisse aller
laten gaan laat
ça laisse
het laat het geeft je
laisse tes
laat je hou je
laisse ta
laat je zet je hou je laat uw verlaat je
laisse vivre
laat leven heb laten leven
laisse-moi te
laat me je ik wil je mag ik je

"Laisse" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer