ASKED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av asked i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 6084, Tid: 0.1551

Eksempler på bruk av Asked i en setning og oversettelsene deres

I asked the lawyer.
Jeg spurte advokaten.
I asked after you.
Jeg spurte etter deg.
Danny asked me to give this to you.
Danny ba meg gi denne til deg.
I asked you a question.
Jeg stilte deg et spørsmål.

I ain't asked.
Jeg spurte ikke.
I have also asked my son, commodus.
Jeg ba også min sønn commodus.
You asked me to the dance but never took me.
Du inviterte meg til ballet men, det ble aldri noe av.
So i asked siri,
Så jeg spurte Siri:.
And then, all the children asked the dying blessed juana dozens of questions:.
Og så stilte alle barna den døende, velsignede juana utallige spørsmål.
Father walter asked that i give you these.
Fader walter ba meg gi deg disse.
Billy asked me to call you back.
Billy ba meg ringe deg tilbake.
So, when chris asked you to study, was he like,
Da chris inviterte deg for å lese, sa han:.
What we asked of these girls was simply beyond their capacity.
Det vi krevde av jentene, var helt enkelt for mye.
She asked isabelle.
Hun spurte isabelle.
I asked you a question, young man.
Jeg stilte deg et spørsmål, unge mann.
He just never asked.
Han spurte bare aldri.
If i asked you to do something more.
Hvis jeg ba deg gjøre noe mer.
But he asked for something in return.
Men han krevde noe til gjengjeld.
I haven't asked you yet.
Jeg har ikke spurt deg ennå.
He asked you a question.
Han stilte deg et spørsmål.
Lane, i asked the richmonds over for drinks tonight.
Jeg inviterte richmondene pa drinker i kveld.
So if i asked you out, maybe you would accept.
Hvis jeg inviterte deg ut, så ville du kanskje si ja.
I have asked you not to climb those stairs alone.
Å! jeg har bedt deg ikke gå i trappa alene.
Pilate decreed that what they asked for should be done.
Så felte da pilatus den dom at det skulde skje som de krevde;
So i asked my german colleague to check her name in berlin.
Så jeg ba min tyske kollega sjekke navnet hennes i berlin.
You haven't asked what i want.
Du har ikke spurt hva jeg ønsker.
I asked lenore about you.
Jeg spurte lenore om deg.
I asked the doctor a question.
Jeg stilte legen et spørsmål.
He asked me a question i haven't answered yet.
Han stilte meg et spørsmål jeg ikke har besvart ennå.
You asked me help you and johan.
Du ba meg hjelpe deg og johan.

Resultater: 6084, Tid: 0.1551

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer