SON PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "son" i Norsk bokmål

Resultater: 14943, Tid: 0.1277


Eksempler på Son i en setning

My son, cody.
Min sønn, cody.
Don't worry, son, it ain't near your heart.
Slapp av, gutt, det er ikke nært hjertet.
My son, brandon.
Min sønn, brandon.
My son is innocent.
Min sønn er uskyldig.
Son... i would like to offer you a place in our program.
Gutt jeg vil tilby deg en plass i programmet vårt.
Because of the death of his son, maki-moteh prepares for war?
På grunn av sin sønns død forbereder maki-moteh seg for krig?
With my son.
Med sønnen min.
My son Ralph's, his favorite is i want an alien for christmas.
Min sønns favoritt er jeg vil ha et romvesen til jul.
Son, we were afraid.
Gutt, vi var redde.
Michael, our son.
Vår sønn michael.
Tom... tom is my son.
Tom er sønnen min.
I go to the zoo with my son.
Jeg tar med gutten min i dyrehagen.
Son, you know what time it is?
Gutt, vet du hva klokken er?
Next, your son gone and he most violent author of his own just remove.
Din sønns landsforvisning, rettferdig fremkalt av hans egen vold.
My son is dying!
Min sønn dør!
My son the soldier.
Min sønn soldaten.
Losing our son destroyed our life.
Vår sønns død ødela livet vårt.
He's my son.
Han er gutten min.
Every trojan woman with son or husband will curse you.
Trojanske kvinner med sønner eller maker vil forbanne deg.
Alecto is my son.
Alecto er sønnen min.
Now kiss her, son, and let's eat.
Kyss henne nå, gutt, og la oss spise.
If my son was the father of this boy, where is your proof?
Hvis gutten min var guttens far, hvor er beviset?
My son, dani.
Sønnen min, dani.
A young son.
En ung sønn.
I have to save my son.
Jeg må redde min sønns liv.
Everything is so much easier with money, son.
Alt er så mye lettere med penger, gutt.
My son, paul. my son, tony.
Mine sønner paul og tony.
I have brought Jabba's son to the abandoned monastery.
Jeg har brakt Jabba's sønn til det forlatte kloster.
Then every son of troy shall die.
Da skal alle sønner av troja dø.
I'm proud of you, son.
Jeg er stolt av deg, gutt.

Resultater: 14943, Tid: 0.1277

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Son" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer