SON PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av son i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 13956, Tid: 0.0509

Eksempler på bruk av Son i en setning og oversettelsene deres

My son charlie.
Min sønn, charlie.
Now, son, you have a choice.
Nå, gutt, har du et valg.
He was my son, not my enemy.
Han var min sønn, ikke min fiende.
My son, jeremy.
Min sønn jeremy.

My son ralph 's, his favorite is i want an alien for christmas.
Min sønns favoritt er jeg vil ha et romvesen til jul.
You know, son, i am sick.
Du vet, gutt, jeg er syk.
I know, son. i know.
Jeg vet, gutt, jeg vet.
My dearest son, errors will be forgiven.
Mitt kjære barn, feil vil bli tilgitt.
My son, cody.
Min sønn, cody.
Next, your son gone and he most violent author of his own just remove.
Din sønns landsforvisning, rettferdig fremkalt av hans egen vold.
Mother, father, and son.
Mamma, pappa og barn.
I do not blame you, son.
Jeg klandrer deg ikke, gutt.
But my son.
Men sønnen min.
Our brooding son has a classmate who got arrested for selling drugs.
Vår tenkende sønns klassekamerat ble arrestert for salg av dop.
My son, brandon.
Min sønn, brandon.
Our lord is too exalted to have either a wife or son.
Og han opphøyet er herrens majestet har ikke lagt seg til hustru eller barn.
My son, josh.
Min sønn josh.
I am proud of you, son.
Jeg er stolt av deg, gutt.
I go to the zoo with my son.
Jeg tar med gutten min i dyrehagen.
Losing our son destroyed our life.
Vår sønns død ødela livet vårt.
My son, dani.
Sønnen min, dani.
He 's our son, albert.
Han er sønnen vår, albert.
He 's my son.
Han er gutten min.
You know who i am, son.
Du vet hvem jeg er, gutt.
Every trojan woman with son or husband will curse you.
Trojanske kvinner med sønner eller maker vil forbanne deg.
You are kunta kinte, son of omoro and binta kinte.
Du er kunta kinte, sønn av omoro og binta kinte.
I have to save my son.
Jeg må redde min sønns liv.
I have to give you my son.
Ja, jeg må gi dere mitt barn.
You are my son.
Du er gutten min.
My son, paul. my son, tony.
Mine sønner paul og tony.

Resultater: 13956, Tid: 0.0509

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer