THE HELL IN NORWEGIAN

How to say "the hell" in Norwegian

S Synonyms

Results: 4889, Time: 0.2985

Click norwegian translation to filter results
i helvete pokker fanken i helsike i huleste fanden hva i helvette faen er i svarte er det faen er pokker er

Examples of using "The Hell" in a sentence and their translations

What the hell do you want me to say?
Hva i helvete vil du at jeg skal si?
Who in the hell are los Pepes?
Hvem faen er los Pepes?
Charlie, who the hell is after me?
Charlie, hvem i helvete er etter meg?
Who the hell is christy Pitt?
Hvem faen er christy Pitt?
Where the hell are you, and where the hell is my car?
Hvor pokker er du, og hvor er bilen min?
What the hell do you want me to say?
Hva i helvete vil du jeg skal si?
Anders, where the hell have you been?
Anders, hvor fanken har du vært?
How the hell did he find me?
Hvordan i helvete finner han meg?
What the hell happened with Nassar?
Hva pokker skjedde med Nassar?
What the hell is wrong with me, Lafayette?
Hva faen er galt med meg, Lafayette?
Yes, but what the hell, it can't be true.
Ja, men hva faen, det kan ikke være sant.
Who the hell is frank Robbins?
Hvem pokker er frank Robbins?
Why the hell did you tell me that you liked me?
Hvorfor i helsike fortalte du meg at du liker meg?
Who the hell said anything about wine?
Hvem i helvete sa noe om vin?
Where the hell is she hiding?
Hvor fanken er hun?
Just calm down.- who the hell are you?
Hvem i huleste er du?
General morrison, where the hell is hannibal Smith?
General Morrison? hvor i helsike er hannibal Smith?
Who the hell is jennifer Gibson?
Hvem pokker er jennifer Gibson?
Man, what the hell is a terrarium?
Hva i helvete er et terrarium?
What the hell was that in there?
Hva fanken var det?
Where the hell are my sunglasses?
Hvor faen er solbrillene mine?
What the hell do you want from me?!
Hva fanken vii du meg?
Dad, what the hell did you say to her?
Far, hva i helvete sa du til henne?
Frank, what the hell is going on here?
Frank, hva er det som skjer her?
Where the hell are you, Jack?
Hvor i huleste er du?
Where the hell have you been?
Hvor i helsike har du vært?
Oh, man. tarses, what the hell are you doing here?
Tarses, hva pokker gjør du her?
What the hell is normal, anyway?
Hva faen er normalt?
Now, where the hell have you been?
Hvor i helvete har du vært?
What the hell do i want with him?
Hva i huleste skal jeg med ham?

Results: 4889, Time: 0.2985

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "the hell"


are
goddamn
bloody
what on earth
bullshit
got
crappy
how
what the devil
shitty
demon
shit
spokes
so what
fuckin
what the hell
twat
glimmers
nosing
what the heck
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"The hell" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More