STRANDED IN DUTCH

Translation of Stranded in Dutch

S Synonyms

Results: 401, Time: 0.0811

Examples of using Stranded in a sentence and their translations

Spain--a great whale stranded on the shores of europe.
Spanje- een grote walvis gestrand op de kusten van europa.
We were stranded at the mall.
We zaten vast aan het winkelcentrum.
I'm stranded here, with my family and we're under attack.
Ik ben hier gestrand met mijn familie en we worden aangevallen.
Stranded out here.
Zitten hier vast.

My boat is stranded in the ropes.
Mijn boot zit vast in de wortels!
Several children are stranded in a tornado.
Verscheidene kinderen zijn gestrand in een tornado.
I knew he wouldn't leave me stranded, but born Free?
Ik wist dat hij me niet zou laten zitten, maar born free?
We're stranded on an uncharted world, and the locals refuse to fight.
We zijn gestrand op een onbekende planeet, en de lokalen weigeren te vechten.
We would be stranded here.
Dat zitten we hier vast.
I have 400 beds stranded somewhere in the indian ocean.
Ik heb 400 gestrande bedden ergens in de indische oceaan.
Anybody wanna help two stranded pilots?
Wil iemand twee gestrande piloten helpen?
I'm really sorry that i left you stranded.
Het spijt me dat ik je heb laten zitten.
They stranded me at narita airport for three days, and why?
Ze lieten mij drie dagen stranden op narita airport en waarom?
I was stranded on an island with only my broom.
Ik was gestrand op een eiland met alleen mijn bezem.
What, so we're stranded here?
Dus we zitten hier vast?
Then we are stranded.
Dan zitten we hier vast.
Mateo... you, stranded.
Mateo. jij gestrand.
It's your vanity and pigheadedness that has stranded us here.
Omdat jij zo ijdel en eigenwijs bent, zitten we hier.
Stranded herring eggs are just what they need.
Gestrande haringeieren zijn net wat ze nodig hebben.
I have been stranded here for three days.
Ik zit al drie dagen hier vast.
My ship is stranded here.
Mijn schip is hier gestrand.
Stranded costs.
Gestrande kosten.
We are kind of stranded here.
We zitten een beetje vast hier.
Stranded costs, poland.
Gestrande kosten, polen.
We're not stranded.
Wij zijn niet gestrand.
The edam is stranded.
De edammer is gestrand.
Nardo's stranded.
Nardo zit vast.
What stranded astronaut?
Welke gestrande astronaut?
Stranded motorist in the 200 block of south 3rd avenue.
Gestrande automobilist in blok 200 van south 3rd avenue.
We're stranded here.
We zitten hier vast.

Results: 401, Time: 0.0811

SEE ALSO

See also


TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Dutch

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Dutch - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More