Translation of "found" in Norwegian

Results: 20860, Time: 0.1988

fant oppdaget syntes funnet finner finne synes syns

Examples of Found in a Sentence

We found michael.
Vi fant michael.
We found blood in the deck seams.
Vi oppdaget blod på dekket.
We found the boat.
Vi fant båten.
She found you smug, arrogant and several other choice adjectives.
Hun syntes du var selvtilfreds, arrogant og flere utvalgte adjektiv.
Well, we have found something extraordinary.
Vi har oppdaget noe uvanlig, noe uvanlig og skremmende.
I found thomas and simon, but not maria and Lucas!
Jeg fant thomas og simon, men ikke maria og lucas.
I found volnek.
Jeg fant volnek.
I hope the FBI found it interesting.
Jeg håper at FBI syntes det var interessant.
We haven't found the link between him and ronnie and reggie.
Vi har ikke funnet sammenhengen mellom ham og ronnie og reggie.
When we found the crime scene he wanted to know what we would discovered.
Da vi oppdaget åstedet, lurte han på hva vi hadde funnet.
I have found my destiny.
Jeg har funnet min skjebne.
I have not found him.
Jeg finner ham ikke.
They have found us!
De har oppdaget oss!
Orson found andrew.
Orson fant andrew.
I have always found your writing appealing.
Jeg har alltid syntes at du skriver godt.
And you found that funny?
Syntes du det var morsomt?
Did you hear that? charlie found his boundary.
Charlie har oppdaget at han har grenser.
If they found out i broke the rules, it's just.
Hvis de finner ut av at jeg bryter reglene.
Mandras found you.
Mandras fant deg.
Maresciallo will found out what happened.
Førstebetjenten vil finne ut hva som skjedde.
Dan, debbie found abu ahmed.
Debbie har funnet abu ahmed.
I have found a john henry, sir.
Jeg har funnet en john henry, sir.
If your brother found out about us, he could sue me for malpractice.
Om din bror finner ut dette, kan han saksøke meg for tjenestefeil.
I think he found it all quite exciting.
Jeg tror han syntes det var spennende.
Therefore they found us so fast.
Derfor kunne de finne oss så raskt.
I found the"Laferty against holden.".
Jeg fant"Laferty mot Holden".
Adams, you must have found something that wasn't good for you.
Du må ha oppdaget noe som ikke var bra for deg.
I found linguistics 201 very erratic.
Jeg synes språkkurs 201 var veldig rotete.
We have found daniels.
Vi har funnet daniels.
If he found out i took it, he would kill me.
Hvis han finner ut at jeg tok den, vil han drepe meg.

Results: 20860, Time: 0.1988

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Found" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More