FOUND IN NORWEGIAN

How to say found in Norwegian

S Synonyms

Results: 18220, Time: 0.1024

fant (10647) funnet (5687) finner (170) oppdaget (101) syntes (62)

Examples of using Found in a sentence and their translations

I found saad.
Jeg fant saad.
And we found this.
Og vi fant dette.
My dad found a problem with the oxygen system.
Min far oppdaget et problem med oksygensystemet.
There was a time i found your independence of spirit arousing.
Det var en tid jeg syntes deres selvstendighet var pirrende.

Until they found gold.
Inntil de oppdaget gull.
You found reddington.
Du fant reddington.
Adams, you must have found something that was not good for you.
Du må ha oppdaget noe som ikke var bra for deg.
She found kelly very elegant.".
Hun syntes kelly var så elegant.
Now, i have found his weakness.
Nå har jeg funnet svakheten hans.
I found the house, sir.
Jeg fant huset, sir.
You have found the diamond!
Du har funnet diamanten.
That 's when i found two more, on the north side.
Men da oppdaget jeg to andre lik på nordsiden.
If he found one hair or one set of footprints, i would die.
Hvis han finner ett hår eller ett poteavtrykk, er jeg ferdig.
You found faisel.
Du fant faisel.
She found you smug, arrogant and several other choice adjectives.
Hun syntes du var selvtilfreds, arrogant og flere utvalgte adjektiv.
Sir, we have found the dog.
Vi har funnet hunden, sir.
I will admit, i was surprised when i found they were true.
Jeg var overrasket da jeg oppdaget at det var sant.
We found sally freeman.
Vi fant sally freeman.
Maresciallo will found out what happened.
Førstebetjenten vil finne ut hva som skjedde.
I hope the FBI found it interesting.
Jeg håper at FBI syntes det var interessant.
But then i found you with my aunt.
Men så finner jeg deg sammen med min tante.
If the persians found it, our men would be trapped.
Hvis perserne finner det, blir våre menn fanget.
But then i found i did not miss it.
Jeg ble sint først, men oppdaget at jeg ikke savnet det.
I found linguistics 201 very erratic.
Jeg synes språkkurs 201 var veldig rotete.
Her parents want her found.
Foreldrene vil finne henne.
I found the name" zuul".
Jeg fant navnet" zuul".
I have always found your writing appealing.
Jeg har alltid syntes at du skriver godt.
I have found a john henry, sir.
Jeg har funnet en john henry, sir.
You have always found a way.
Du finner alltid en måte.
I always found that rather tiresome.
Jeg synes alltid at det er trettende.

Results: 18220, Time: 0.1024

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More