PLEASE IN NORWEGIAN

How to say "please" in Norwegian

S Synonyms

Results: 6355, Time: 0.1308

Click norwegian translation to filter results
vær så snill takk vennligst snill vær legg kjære kan du behager værsåsnill du må glede tekkes

Examples of using "Please" in a sentence and their translations

Please, i don't think he's safe.
Vær så snill, jeg tror ikke han er trygg.
And two figgins, please.
Og to figginer, takk.
Don't disappear again, please... for ellis.
Ikke forsvinn igjen, vær så snill... for ellis.
Carl wilson, please.
Carl wilson, takk.
He says, please, i have a family.
Han sier, vær så snill, jeg har en familie.
Please come with us, sir.
Vennligst bli med oss, sir.
Sidney prescott, please.
Sidney prescott, takk.
Please give me five minutes.
Vær så snill, gi meg fem minutter.
Please look after my children.
Vennligst se etter barna mine.
Please. please, ray. let me go.
Vær så snill, ray, la meg gå!
Bourbon and water, please.
Bourbon og vann, takk.
Please forgive me.
Vennligst tilgi meg.
Jimmy, please...- please what?
Jimmy, vær så snill.
Please, I'm so thirsty.
Vær så snill, jeg er så tørst.
Maggie, please, don't go. maggie, please.
Vær så snill, maggie.
Please forgive me, i didn't know.
Vennligst tilgi meg, visste jeg ikke.
Sister, please, careful. It's danger.
Søster, vær forsiktig, det er farlig!
Vodka and tonic, please.".
Vodka og tonic, takk.".
Please, we are not your enemy.
Vær så snill, vi er ikke fiender.
Please don't... please don't die.
Vær så snill, ikke dø!
If you see oliver, please tell him that i came by.
Hvis du ser oliver, fortell ham at jeg var innom.
If you would like to make a call, please hang up and try again.
Hvis du vil ringe, legg på røret og prøv igjen.
And a gin and tonic, please.
Og en gin og tonic, takk.
Gatwick airport, please. fast as you can.
Gatwick flyplass, fort du kan.
No, don't leave me here, please.
Nei, ikke la meg her, snill.
Please say something.
Vennligst si noe.
Freud, please, I'm not gonna kill you.
Vær så snill, freud... jeg skal ikke drepe deg.
So please... please don't hate me.".
vær så snill‎, ikke hat meg‎.
Please, god, no!
Kjære gud, nei!
Whoever you are... please, I'm asking you... Don't do this.
Hvem du enn er, ber jeg deg la være.

Results: 6355, Time: 0.1308

SEE ALSO
SYNONYMS

S Synonyms of "please"


are
put
can
get
may
ask
begged
leave
add
lay
would
pleads
pray
hang
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Please" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More