Translation of "really" in Norwegian

Results: 14695, Time: 0.1988

virkelig egentlig veldig skikkelig faktisk er ordentlig virkelige var være vært egentlige ordentlige

Examples of Really in a Sentence

Edison really is paranoid.
Edison er virkelig paranoid.
She ain't really my mother.
Hun er egentlig ikke min mor.
Does tyler really kill nina, or is brandon james back?
Dreper tyler virkelig nina, eller er brandon james tilbake?
Is it something really important, Jeff?
Er det noe veldig viktig, Jeff?
You don't really think kelly and sam will share the money with you?
Tror du virkelig kelly og sam vil dele pengene med deg?
Chloe, what really happened between clark and Lana?
Chloe, hva skjedde egentlig mellom clark og Lana?
It's the... i miss... I'm really john malkovich.
Jeg er virkelig john malkovich.
What, not really a whole finger, it's.
Hva, ikke egentlig en hel finger, det er.
I'm really good with them.
Jeg er veldig god med dem.
There's something really wrong here.
Det er noe skikkelig galt her.
That was really sexy.
Det var skikkelig sexy.
I'm really proud of you, man.
Jeg er veldig stolt av deg.
You didn't really wanna be sheriff.
Du ville egentlig ikke være sheriff.
Scott can't really be with them.
Scott kan ikke virkelig være med dem.
I really do hear something.
Jeg hører faktisk noe.
No. I'm not really here.
Jeg er egentlig ikke her.
Orestes should really be here by now.
Orestes burde virkelig vært her nå.
Man, i am really nervous.
Jeg er skikkelig nervøs.
Actually, i heard you were really religious, and so.
Jeg hørte at du var veldig religiøs, og så.
You really couldn't tell that adalind wasn't me?
Du ikke at adalind ikke var meg?
He don't really come out.
Han kommer faktisk ikke ut.
I don't really want to be with anyone right now.
Jeg vil faktisk ikke være sammen med noen akkurat nå.
Henry's really strong.
Henry er sterk.
I'm me! I'm really me!
Jeg er virkelig meg!
You're not really here, doug.
Du er egentlig ikke her.
My penis is really small now.
Nå er penisen min skikkelig liten.
I'm really glad that you're here.
Jeg er veldig glad du er her.
He's not really happy with me.
Han er ikke fornøyd med meg.
Is this really bob Kelso?
Er dette faktisk bob Kelso?
You really think you can analyze me, Toby?
Tror du virkelig du kan analysere meg, Toby?

Results: 14695, Time: 0.1988

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Really" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More