REALLY IN NORWEGIAN

How to say "really" in Norwegian

S Synonyms

Results: 15945, Time: 0.1737

Click norwegian translation to filter results

Examples of using "Really" in a sentence and their translations

You're really something, mathison.
Du er virkelig noe, mathison.
She ain't really my mother.
Hun er egentlig ikke min mor.
We're really not welcome here, sir.
Vi er virkelig ikke velkommen her, sir.
I really thought i heard my friend.
Jeg trodde virkelig jeg hørte min venn.
I can't really sing.
Jeg kan egentlig ikke synge.
I really like you, elliot, but I'm an adult.
Jeg liker deg veldig, elliot, men jeg er voksen.
I'm really glad you're back.
Jeg er veldig glad du er tilbake.
Why are you really here, Antonina?
Hvorfor er du egentlig her, Antonina?
I'm really not hungry.
Jeg er virkelig ikke sulten.
I'm really in love with william.
Jeg er skikkelig forelska i william.
I'm really thirsty.
Jeg er skikkelig tørst.
I don't know really.
Jeg vet faktisk ikke.
Chloe, what really happened between clark and Lana?
Chloe, hva skjedde egentlig mellom clark og Lana?
I'm really hungry.
Jeg er virkelig sulten.
You really hyperventilating now.
Du hyperventilerer veldig nå.
Who are you really, Friedrich?
Hvem er du egentlig, Friedrich?
Is this really bob Kelso?
Er dette faktisk bob Kelso?
I know what you really are, alfred.
Jeg vet hva du virkelig er, alfred.
I'm really lonely.
Jeg er skikkelig ensom.
You're really beautiful, andrea.
Du er veldig vakker, andrea.
I'm not really good at this.
Jeg er ikke god på dette.
I'm really hungry.
Jeg er sulten.
She had this dark, dark hair and really pale skin.
Hun hadde veldig mørkt hår og blek hud.
I'm really hungry.
Jeg er skikkelig sulten.
I'm really just the driver.
Jeg er faktisk bare sjåføren.
Henry's really strong.
Henry er sterk.
I'm not really an alcoholic.
Jeg er egentlig ikke alkoholiker.
I am really proud of you, kate.
Jeg er virkelig stolt av deg, kate.
Is it really clean now?
Er det ordentlig rent nå?
I'm really ticklish.
Jeg er skikkelig kilen.

Results: 15945, Time: 0.1737

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Really" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More