L'ORAGE IN NEDERLANDS

Vertaling van L'orage in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 1.4735

Voorbeelden van het gebruik van L'orage in een zin en hun vertaling

Tu entends l'orage?
Hoor je die storm?
Faut contourner l'orage.
We moeten om die storm heen.
À propos de l'orage?
Over de storm?
L'orage est magnifique.
De storm is prachtig.
Je suis de l'avis de Glenarvan, l'orage sera superbe.
Ik ben het met lord Glenarvan eens, dat het een heerlijk onweer zal zijn.
Aux infos, ils ont prévu de l'orage.
Op 't nieuws voorspelden ze onweer.
C'est sûrement à cause de l'orage et des éclairs.
Dat kwam door het onweer en de bliksem.
Les horaires de trains furent bouleversés à cause de l'orage.
Vanwege het onweer raakte de treindienstregeling in de war.

Storm is

L'orage couvrira le bruit de l'attaque!
De storm is de dekking voor een aanval!
En attendant que l'orage passe.
Tot de storm is overgewaaid.
Andere zin voorbeelden
L'orage empire.
De storm wordt erger.
L'orage est presque là!
De storm is er bijna!
Je sais, mais j'ai peur de l'orage.
Ik ben bang voor onweer.
L'orage est passé.
Het onweer is voorbij.
L'orage est plus important que ce que nous pensions.
De storm is veel groter dan we dachten.
Tu te souviens de l'orage à Cancún?
Herinner je de storm in Cancún?
Tant mieux, car l'orage n'est pas loin.
Des te beter; want het onweer is niet veraf.
Je vais attendre que l'orage passe.
Ik ben gewoon aan het wachten tot de storm is gaan liggen.
L'état de votre petit-fils était stable, mais avec l'orage.
Je kleinzoon was stabiel... maar het onweer.
Quand la planchette Ouija nous a envoyés sous l'orage?
Het ouijabord dat ons de storm in stuurde?
C'est l'orage ou les fantômes?
Was dat de storm of de geesten?
Les déceptions sont à l'âme ce que l'orage est à l'air.
Teleurstellingen zijn voor de ziel wat het onweer is aan de lucht.
La pluie va s'arrêter, et l'orage va passer.
De regen houdt wel op en het onweer gaat voorbij.
L'orage est mortel.
De storm is dodelijk.
On s'accrochait l'un à l'autre jusqu'à que l'orage soit passé.
We hielden elkaar vast tot het onweer voorbij was.
L'orage couvrira ses traces.
De storm zal z'n sporen uitwissen.
On ne peut vous le reprocher, ni l'orage.
Dat kwam niet door jou en ook niet door het onweer.
L'orage est terminé.
De storm is voorbij.
Il faut que je stabilise l'orage.
Ik moet de storm stabiliseren.
Vous n'avez pas peur de l'orage?
Je bent toch niet bang voor het onweer?

Uitslagen: 235, Tijd: 1.4735

"L'orage" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer