SO MUCH PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "so much" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3750, Tid: 0.2286

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
så mye så høyt så godt så meget så stor sånn så veldig så mange så inderlig så gjerne sa mye så ofte så fælt veldig mye så sterkt så lang

Eksempler på bruk av "So Much" i en setning og oversettelsene deres

You gave so much joy, love and light to our lives.
Du ga så mye glede, kjærlighet og lys til livet vårt.
He loved poetry so much that he sacrificed rome for a song.
Han elsket poesi så høyt at han ofret roma for en sang.
This is so much better than porn.
Dette er så mye bedre enn porno.
I love you so much, elizabeth.
Jeg elsker deg så høyt, elizabeth.
Do you? do you know what i like so much about me?
Vet du hva jeg liker så godt ved meg selv?
And blood is so much thicker than water.
Og blod er jo så mye tykkere enn vann.
I missed you so much, alison.
Jeg har savnet deg så mye, alison.
So recite of it so much as is feasible.
Så fremsi så meget av den som dere rimeligvis kan.
Hey, what about calling that doctor that you liked so much at the Meadows?
Hva med å ringe legen du likte så godt på Meadows?
I love you, joel, so much.
Jeg elsker deg så høyt, joel.
You know why i respect you so much, Bunk?
Vet du hvorfor jeg har så stor respekt for deg, Bunk?
We love michael so much, we let the first kid slide.
Vi elsker michael så høyt at vi lot første ungen passere.
So recite of it so much as is feasible.
Så fremsi så meget av den som dere rimeligvis kan.
How do you know so much about this, danny Boy?
Hvordan vet du så mye om dette, danny Boy?
It's been a long time since i liked someone so much.
Det er lenge siden jeg har likt noen så godt.
Ugh, i was in so much pain.
Jeg var i så stor smerte. skilsmissen.
And i have so much to do.
Jeg som har så meget å gjøre.
I love you so much, tommy.
Jeg elsker deg så høyt, tommy.
I tossed and turned so much, i ripped the sheets.
Jeg vred meg sånn at lakenet revnet.
And some of that herb havarti you like so much.
Og litt av den urtehavartien du liker så godt.
I did not expect you to go to so much trouble.
Jeg forventet ikke at du skal gå til så mye trøbbel.
Your mother loved you so much, isolde.
Din mor elsket deg så høyt, isolde.
I love you so much, peter.
Jeg elsker deg så veldig, peter.
I have so much respect for what you guys do.
Jeg har så stor respekt for det dere gjør.
You're the british nurse i have heard so much about.
Du er den britiske sykepleieren jeg har hørt så mye om.
I wanted to find out why charnier likes this burg so much.
Jeg ville finne ut hvorfor charnier liker denne byen så godt.
I love you so much.
Jeg elsker deg sånn.
Thank you so much.
Takker så meget.
I regret so much, martin.
Jeg beklager så meget, martin.
I don't know why you like this a-positive so much.
Jeg vet ikke hvorfor du liker denne a-postiv så godt.

Resultater: 3750, Tid: 0.2286

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "so much"


quite
really
long
so nice
very often
thus
very
too often
greatly
so awful
so eager
aware
so large
very much
very well
so huge
so terrible
so terribly
how big
therefore
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer