Oversettelse av "so much" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 3277, Tid: 0.1586

så mye så høyt så godt så meget så stor så veldig sa mye så inderlig så gjerne så fælt så ofte så mange veldig mye så sterkt så lang

Eksempler på So Much i en setning

He's talking so much now and.
Han snakker så mye nå, og.
I see him so much in you, harry.
Jeg ser så mye av ham i deg, harry.
I loved him so much, mom.
Jeg elsket ham så høyt, mor.
I ate so much, the desserts were so good.
Jeg spiste så mye, dessertene var så gode.
I mean, i like him so much, it's kind of scary.
Jeg liker ham så godt at det er litt skremmende.
I love you, joel, so much.
Jeg elsker deg så høyt, joel.
He's loved so much he becomes real.
Han er så høyt elsket at han blir virkelig.
If you love me so much, why did you kill my parents?
Hvis du elsker meg så mye, hvorfor drepte du foreldrene mine?
They think so much of their dad now.
De tror så godt om ham nå.
Therefore recite of the koran so much as is feasible.
Fremsi så meget av koranen som dere rimeligvis kan.
How can there be so much water and so little life?
Hvordan kan der være så mye vann og så lite liv?
And arne had spoken so much about the west coast, so.
Og arne hadde snakket så godt om västlinge, så.
You know why i respect you so much, Bunk?
Vet du hvorfor jeg har så stor respekt for deg, Bunk?
So recite of it so much as is feasible.
Så fremsi så meget av den som dere rimeligvis kan.
She loved him so much... we named our son after him.
Hun elsket ham så høyt at vi oppkalte sønnen vår etter ham.
And i have so much to do.
Jeg som har så meget å gjøre.
I love you so much, peter.
Jeg elsker deg så veldig, peter.
Ugh, i was in so much pain.
Jeg var i så stor smerte. skilsmissen.
Alex, i love you so much.
Alex, jeg elsker deg så høyt.
She was in so much pain.
Hun var i så mye smerte.
And i like you so much, i can't hardly breathe.
Jeg liker deg så godt at jeg knapt får puste.
I have so much respect for what you guys do.
Jeg har så stor respekt for det dere gjør.
He loved your family so much.
Han elsket familien din så mye.
He liked it so much, he asked for another!
Han likte det så godt at han ba om en til!
He loved me so much.
Han elsket meg så høyt.
Thank you so much.
Takker så meget.
Then don't make so much fuss over this carriage... or me.
Sa ikke lag sa mye oppstuss over denne vognen eller meg.
No wonder he's having so much trouble with it.
Lkke rart han sliter så veldig med det.
I can't figure it out, why dad likes you so much.
Jeg forstår ikke hvorfor pappa liker deg så godt.
I regret so much, martin.
Jeg beklager så meget, martin.

Resultater: 3277, Tid: 0.1586

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "so much"


so brightly
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer