THINGS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Things i Norsk bokmål

Resultater: 19475, Tid: 0.0722

Eksempler på bruk av Things i en setning og oversettelsene deres

We can do things that you and i can not.
Vi kan gjøre ting at du og jeg kan ikke.
You should get your things and go to the hospital.
Hent sakene dine og dra til sykehuset.
And buy things i do not need?
Og kjøpe ting jeg ikke trenger?
Two things, pacho.
To ting, pacho.
Mom, those things, they are not going to leave until the sun 's up.
Mamma, de greiene drar ikke før solen står opp.
I took his things, and i left.
Jeg tok sakene hans og stakk.
He stole many things and killed your wife and children.
Han stjal mange ting og drepte din kone og dine barn.
We can not fight these things unless we know how.
Vi kan ikke bekjempe de greiene før vi vet hvordan.
Heard a lot of things before the world went to hell.
Hørte mye rart før verden gikk til helvete.
Grab my things, coop.
Ta sakene mine, coop.
Two things are now irrelevant.
To ting er nå irrelevante.
Do not forget your things.
Ikke glem sakene dine.
You left a lot of things in your pockets.
Du glemte masse rart i lommene dine.
I am seeing these things, these hallucinations.
Jeg ser disse tingene, disse hallusinasjonene.
I gotta get these things out of my eyes.
Jeg må få disse greiene ut av øynene.
Do not take other people 's things and throw them in the water.
Du skal ikke ta andres saker og kaste dem i vannet.
Three things i hate, alex.
Tre ting jeg hater, alex.
We do not know these things can see or hear.
Vi vet ikke disse tingene kan se eller høre.
My husband is many things, but he is not a liar.
Min mann er mye rart, men han er ingen løgner.
I will go get my things.
Jeg henter greiene mine.
You may put your things over here.
Du kan legge sakene dine her borte.
Just, um, personal things that i do not want taken. hmm?
Personlige saker som jeg ikke vil at de skal ta?
But those things always get weird.
Men slike greier blir ofte rare.
I said and did a great many things that i should not have.
Jeg sa og gjorde mye rart som jeg ikke burde ha gjort.
BRUNO: grace said that molly thought someone was watching her, stealing her things.
Grace sa molly trodde at noen stjal sakene hennes.
I do not know. things happen.
Jeg vet ikke. ting skjer.
I used to organize the beastly things.
Jeg organiserte de ufyselige greiene.
We found these things in the graves.
Disse tingene fant vi i gravene.
I hate these things.
Jeg hater disse greiene.
I have a few things in my garage.
Jeg har noen saker i garasjen min.

Resultater: 19475, Tid: 0.0722

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer