THINGS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "things" i Norsk bokmål

Resultater: 14787, Tid: 0.3596


Eksempler på bruk av "Things" i en setning og oversettelsene deres

I say things i shouldn't say when i shouldn't say them.
Jeg sier ting jeg ikke burde si når jeg ikke burde si dem.
You should get your things and go to the hospital.
Hent sakene dine og dra til sykehuset.
He took many things including the locket.
Han tok mange ting, inkludert medaljongen.
Put your things in here.
La sakene dine her.
Jim kirk was many things, but he was never a boy scout.
Jim kirk var mange ting, men aldri en speidergutt.
I gotta get these things out of my eyes.
Jeg må få disse greiene ut av øynene.
He stole many things and killed your wife and children.
Han stjal mange ting og drepte din kone og dine barn.
You think about a lot of things when you're tired.
En tenker mye rart når en er sliten.
Will you come and collect your things yourself?
Kom og hent sakene dine selv!
You know what those things can do?
Vet du hva de greiene kan gjøre?
We don't know these things can see or hear.
Vi vet ikke disse tingene kan se eller høre.
I have killed things from other worlds before.
Jeg har drept ting fra andre verdener før.
Those big, pink things with coconut.
De store, rosa, greiene med kokosnøtt.
Heard a lot of things before the world went to hell.
Hørte mye rart før verden gikk til helvete.
So how is things in st. louis anyways?
Så hvordan er sakene uansett i st. Louis?
If i can not things to my brother, he bitches me.
Får jeg ikke sakene til broren min, får jeg bank.
I can't fly with these things.
Jeg kan ikke fly med de greiene.
Walder frey is many things, but a brave man?
Walder frey er mange ting, men tapper?
We have more important things to discuss.
Vi har viktigere saker å diskutere.
I have done a lot of things in my life, mr smiley, but.
Jeg har gjort mye rart i livet, smiley, men.
What are three things that a black man can't get?
Hva er de tre tingene en svart mann ikke kan få?
And there's a couple of things that i would like to say about prop 15.
Og det er noen greier som jeg vil si om forslag 15.
I spent our entire life savings on these things.
Jeg brukte alle sparepengene på disse greiene.
Don't take other people's things and throw them in the water.
Du skal ikke ta andres saker og kaste dem i vannet.
I only said those things because i was dehydrated and exhausted.
Jeg sa de tingene fordi jeg var dehydrert og utslitt.
Two things, boss.
To ting, sjef.
My husband is many things, but he is not a liar.
Min mann er mye rart, men han er ingen løgner.
Those things fire off electromagnetic projectiles.
De sakene avfyrer elektromagnetiske prosjektiler.
I can only see things in my house.
Jeg kan bare se tingene i huset mitt.
Like i said, get your things and go home for the weekend.
Som sagt, samle sakene dine og dra hjem for helga.

Resultater: 14787, Tid: 0.3596

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Things" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer