WOULD LIKE PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av would like i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4491, Tid: 0.1018

would like
vil gjerne (1924) vil (1111) skulle gjerne (171) ville (122) har lyst (86)

Eksempler på bruk av Would Like i en setning og oversettelsene deres

Palmer would like to see you.
Palmer vil gjerne se deg.
I would like to have a word with you.
Jeg... vil gjerne... ha et ord med deg.
I know where the todd would like elliot to be.
Jeg vet hvor todd vil at elliot skal være.
I would like to be alone with the major.
Jeg vil være alene med majoren.

He would like to shoot me, he said.
Han skulle gjerne skutt meg, sa han.
I would like to see my father.
Jeg vil gjerne se min far.
Maybe he would like a little raw hamburger or some milk maybe.
Kanskje han har lyst på en rå hamburger eller litt melk.
I would like to be alone with my wife.
Jeg vil gjerne være alene med min kone.
I would like you to meet oppenheimer, frisch, panofsky,
Jeg vil at du skal møte oppenheimer, frisch, panovsky,
I would like to be in your shoes for five minutes, just five minutes.
Jeg skulle gjerne vært i dine sko bare i fem minutter.
I would like to hit him again just for the hell of it.
Jeg skulle gjerne slatt ham igjen bare for a ha gjort det.
We would like to borrow your church.
Vi vil gjerne låne kirken din.
I would like to be alone now, jake.
Jeg vil være alene nå, jake.
I would like for you to kiss me.
Jeg har lyst til at du skal kysse meg.
I think she would like a boyfriend.
Jeg tror hun ønsker en kjæreste.
I would like to send zhang to china with the urn.
Jeg vil gjerne sende zhang til kina med urnen.
I would like you not to come here anymore.
G jeg ønsker ikke at du skal komme hit mer.
I would like to have heard more, but i am sure you understand.
Jeg skulle gjerne hørt mer, men de forstår sikkert.
I would like you to meet chauncey gardiner.
Jeg vil du skal møte chauncey gardiner.
I would like to talk to you about howard wolowitz.
Jeg har lyst til å snakke med deg om howard wolowitz.
The company would like to establish themselves here.
Seiskapet vii etablere seg her.
I would like to have a white dress and a proper wedding'.
Jeg vil ha hvit kjole og et skikkelig bryllup.
I would like to give you a personal facelift, too.
Jeg skulle gjerne gitt deg en ansiktsløftning.
I would like to know why you slept with damien scott again.
Jeg vil gjerne vite hvorfor du lå med damien scott igjen.
I thought maybe you would like to be here when she wakes up.
Jeg tenkte kanskje du ville være her når hun våkner.
Ask your doctor if you would like more explanation about this disease.
Spør legen din hvis du ønsker nærmere forklaringer om denne sykdommen.
Maybe you would like to sing backup for me.
Kanskje du har lyst til å synge backup for meg.
I would like to see some country.
Jeg vii se iandsbygda.
Eldritch palmer would like to speak with you.
Eldritch palmer vil gjerne snakke med dem.
He would like you to go with him to america.
Han ville at du skulle bli med til amerika.

Resultater: 4491, Tid: 0.1018

ORD FOR ORD OVERSETTELSE

Ord for ord oversettelse


"Would like" på forskjellige språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer