FIND IN CZECH

Translation of Find in Czech

Results: 66558, Time: 0.1215

Examples of using Find in a sentence and their translations

They can usually help us find what we're looking for.
Většinou nám pomohou najít to, co hledáme.
We have gotta find another way out.
Musíme najít jiný způsob, jak se odtud dostat.
We must find it in its human form.
Musíme jej nalézt v lidské podobě.
Find another prince?
Nalézt dalšího prince?
It may help us find whoever took these pictures.
Může nám to pomoct zjistit kdo vyfotil ty fotky.
Maybe we can still find something off of this?
Možná můžem ještě zjistit něco z tohohle?
I help people find true love.
Pomáhám lidem hledat pravou lásku.
Go find!
Jdi hledat!
Do you find that amusing?
Vám to přijde vtipné?
I find it absolutely disgraceful that no one followed you in here for your walk-out.
Přijde mi zcela ostudné, že tě zde na tvou vycházku nikdo nedoprovázel.

Najděte si

Find a cave.
Najděte si jeskyni.
Find a place to stay in Ban Pa Sao.
Najděte si ubytování v destinaci Ban Pa Sao.
Other sentence examples
Then we can find Chloe and Davis together.
Pak spolu můžeme najít Chloe a Davise.
Now we must find a new mother.
Teď musíme najít novou matku.
Do you find this amusing, Lord Melbourne?
Přijde vám to zábavné, pane Melbourne?
Why does everyone find it weird that I know her?
Proč všem přijde divné, že ji znám?
Can you find her address?
Můžete mi nalézt její adresu?
Now we can't even find Bonnie.
Teď nemůžeme najít ani Bonnie.
I cannot find the source of the money.
Nemohu nalézt zdroj těch peněz.
And find the airbenders.
A najít vládce větru.
I just find it so shocking that Chanel 2 would betray you like that.
Přijde mi tak šokující, že by tě Chanel číslo dvě takhle podvedla.
Ally, help us find who killed your brother.
Ally, pomozte nám zjistit, kdo zabil vašeho bratra.
I find that admirable.
Připadá mi to obdivuhodné.
We gotta find another way to stop her.
Musíme najít jinou cestu, jak jí zastavit.
We gotta find another way.
Musíme nalézt jinou cestu.
You have to find what works for you.
Musíš zjistit, co funguje na tebe.
Do you find it so shocking?
Přijde ti to tak šokující?
You can't just find him and tell me nothing!
Nemůžeš ho hledat a prostě mi nic neříct!
I can't find my gun.
Nemůžu nalézt svoji zbraň.
After you find it, look at the ground.
Poté, co ji naleznete pohlédněte na zem.

Results: 66558, Time: 0.1215

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Czech

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Czech - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More