Oversettelse av "does" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 3750, Tid: 0.4036

gjør spiller gjøre har betyr ikke har det sier vel liker blir driver lager handler virker klarer gjor går

Eksempler på Does i en setning

A child does childish things.
Et barn gjør barnslige ting.
And what claes does, i don't know.
Hva claes gjør, vet jeg ikke.
It does not matter as long as bauer believes his daughter is here.
Det spiller ingen rolle, så lenge bauer tror at datteren er her.
Why does one act?
Hvorfor spiller man teater?
It must hurt. does that hurt?
Det må gjøre vondt.
And she does it with money i gave to her for you!
Og det gjør hun med penger jeg ga henne til deg!
Kail doesn't exist, does it, Agenor?
Kail ikke eksisterer, gjør det, Agenor?
A true leader does what is right, no matter what others think.
Vi må gjøre det som er rett, uansett hva andre mener.
It does not matter whether you take it with or without food.
Det spiller ingen rolle om du tar den med eller uten mat.
This man, however, does not share that moral dilema... no.
Denne mannen derimot, har ikke det samme moralske dillemaet,
Does he, by any chance, have a sister?
Har han tilfeldigvis en søster?
Mommy always says she's gonna but she never does.
Mamma sier hun skal gjøre det, men det blir aldri noe.
It does not matter whether you take them with or without food.
Det spiller ingen rolle om du tar dem med eller uten mat.
A man does it... uh, or a woman. yeah.
Det gjør en mann, eller en kvinne.
Does the name kevin flynn mean anything to you?
Betyr navnet kevin flynn noe for deg?
If we get killed, does that mean anything to you?
Det betyr ikke noe om vi blir drept?
I already know how he does it, robert.
Jeg vet hvordan han gjøre det, robert.
Does mr. madigan have an attorney?
Har herr madigan en advokat?
It does not matter whether you take them with or without food.
Det spiller ingen rolle om du tar tablettene med eller uten mat.
Does this, by any chance, mean that i can go in there with you?
Betyr dette at jeg kan bli med deg inn dit?
I don't think he does anything without a reason.
Jeg tror ikke han gjør noe uten en grunn.
Then he does something you don't understand.".
Brått gjør han noe du ikke forstår.".
Don't look good, does it? was it a walker?
Det ser ikke godt ut, ikke sant? var det en vandrer?
David, what does it matter?
David, hva spiller det for rolle?
Does this, by any chance, mean that i can go in there with you?
Betyr dette at jeg kan bli med inn?
Does the army have no say in this?
Har hæren noe den skulle ha sagt?
Whatever he does on the pills, he can do off.
Det han kan gjøre med pillene, kan han også gjøre uten dem.
Every marriage does, but he's getting help.
Alle ekteskap har det, men han får hjelp.
Vince does.
Vince har det.
Does he.
Har han.

Resultater: 3750, Tid: 0.4036

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer