DOES PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Does i Norsk bokmål

Resultater: 6465, Tid: 0.2077

Eksempler på bruk av Does i en setning og oversettelsene deres

Or does it, tigellinus?
Eller gjør det det, tigellinus?
It does not matter as long as bauer believes his daughter is here.
Det spiller ingen rolle, så lenge bauer tror at datteren er her.
JD, he does this every year.
JD, han gjør dette hvert år.
What does it matter what you say about people?
Hva spiller det for noen rolle hva man sier om et menneske?
So does your dad and torsten.
Det har pappa og det har torsten.
What does your son now?
Hva gjør sønnen din nå?
It does not matter well?
Det spiller vel ingen rolle?
I know my father usually does this, but i have clearance.
Jeg vet faren min pleier å gjøre dette, men jeg har klarering.
My friend does make a decent point about the money.
Vennen min har et godt poeng om pengene.
Kail does not exist, does it, agenor?
Kail ikke eksisterer, gjør det, agenor?
You said he does things for you.
Du sa han gjør ting for deg.
And what does an account services manager do?
Og hva betyr en konto tjenester sjef gjøre?
It does not matter whether you take it with or without food.
Det spiller ingen rolle om du tar den med eller uten mat.
He does alice aycock and christy rupp.
Han har alice aycock og christy rupp.
It does that sometimes.
Det kan det gjøre av og til.
It does not matter whether you take it with or without food.
Det spiller ingen rolle om du tar den med eller uten mat.
It must hurt. does that hurt?
Det må gjøre vondt?
What does patrik here?
Hva gjør patrik her?
And she does this magic trick.
Og hun har et magisk triks.
Okay, what does that even mean?
Ok, hva betyr at selv mener?
If we get killed, does that mean anything to you?
Det betyr ikke noe om vi blir drept?
Say,“ each does according to his disposition.
Si:« enhver handler på sitt vis.
If he does, he does not know what it is.
Hvis han har den, vet han ikke hva den er.
So does trevor.
gjør trevor.
A true leader does what is right, no matter what others think.
Vi må gjøre det som er rett, uansett hva andre mener.
It does not matter whether you take them with or without food.
Det spiller ingen rolle om du tar dem med eller uten mat.
Being gay does not excuse you from having to deal with this.
Å være homo betyr ikke at du slipper å takle dette.
Do not look good, does it? was it a walker?
Det ser ikke godt ut, ikke sant? var det en vandrer?
Tom... does his own thing.
Tom har sine egne greier.
But it always does.
Men det gjør det alltid.

Resultater: 6465, Tid: 0.2077

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer