Oversettelse av "mean" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 15113, Tid: 0.1919

mener betyr gjennomsnittlig slem slemme jo gjennomsnitt meningen ond mente bety gjennomsnittlige mene betydde ment slemt betydd onde gjennomsnittet mening

Eksempler på Mean i en setning

You mean ray charles.
Du mener ray charles.
It doesn't really mean anything to frank and hannah because.
Det betyr ikke noe for frank og hannah fordi.
I mean, stealing? from me?
Jeg mener, stjele fra meg.
Oh, you mean our daughter?
Du mener vår datter.
(2) mean follow-up of 44 months post dose 1.
(2) gjennomsnittlig oppfølgingstid 44 måneder etter dose 1.
No, but that does not necessarily mean that you are not dangerous.
Det betyr ikke at du ikke er farlig.
That does not mean you can judge me.
Det betyr ikke at du kan dømme meg.
You mean just you and me?
Mener du bare meg og deg?
And now she's being mean to me again.
Og nå er hun slem mot meg igjen.
Mean[Median] no. of new T1 hypointense lesions(range).
Gjennomsnittlig[Median] antall nye T1 hypointense lesjoner(område).
It doesn't mean i don't love him.
Det betyr ikke at jeg ikke elsker ham.
I'm sorry for every mean thing i ever did or said to you!
Unnskyld for alle de slemme tingene jeg har sagt til deg!
So, is he supposed to look mean, or not?
Så skal han se slem ut eller ikke?
Mean absolute change from baseline in BMI(kg/m2).
Gjennomsnittlig absolutt endring fra baseline i BMI(kg/m2).
You mean tamika and Fuqua?
Mener du tamika og Fuqua?
People are just mean and selfish.
Mennesker er bare slemme og egoistiske.
I'm not mean to other people like you are.
Jeg er ikke slem med andre sånn som deg.
Mean baseline LDL-C was 151.5 mg/dL(3.90 mmol/L).
Gjennomsnittlig baseline LDL-C var 3,90 mmol/l151.
I don't mean us five.
Jeg mener ikke oss fem.
Doesn't mean you can't do it.
Det betyr ikke at du ikke kan.
I mean, i can't be the only one left, right?
Jeg kan jo ikke være den eneste som er igjen.
What does it all mean, MacGyver?
Hva betyr det, MacGyver?
And make them mean and happy and make them get sharp teeth.
Og gjøre dem slemme og glade... og gi dem skarpe tenner.
I wasn't mean before i got my boobs.
Jeg var ikke slem før jeg fikk pupper!
You mean thomas Sharpe?
Du mener thomas Sharpe?
Baseline mean(degrees).
Baseline gjennomsnitt(grader).
Mean change from PVR baseline(dyn·s·cm-5).
Gjennomsnittlig endring fra PVR- baseline(dyn·s·cm-5).
I mean, i was so young and he kind of sickened me.
Jeg var jo ung, og han gjorde meg litt kvalm.
Well, i mean, I'm more of a tongue guy myself, but.
Jeg er jo mer en tungefyr, men.
I mean a boy- my first-born son.
Jeg mener en gutt. min førstefødte sønn.

Resultater: 15113, Tid: 0.1919

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "mean"


think
are
do
says
get
understand
involving
intended
wanted
referred
imply
believes
claimed
implicating
made
signified
sought
pretended
aimed
attempted
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer