MEAN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "mean" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 17326, Tid: 0.1892

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater

Eksempler på bruk av "Mean" i en setning og oversettelsene deres

I mean, we're not el toro.
Jeg mener, vi er ikke som el toro.
I mean manpowerwise.
Jeg mener arbeidskraftmessig.
It doesn't mean we're weak.
Det betyr ikke at vi er svake.
I mean kubelikwise.
Jeg mener kubelikmessig.
Mean baseline LDL-C was 151.5 mg/dL(3.90 mmol/L).
Gjennomsnittlig baseline LDL-C var 3,90 mmol/l151.
It doesn't mean that i don't love you.
Det betyr ikke at jeg ikke elsker deg.
Why is janie being so mean to Dollie?
Hvorfor er janie så slem med Dollie?
What do you mean, Jeff?
Hva betyr du, Jeff?
I mean, kal-el.
Jeg mener, kal-el.
Mean change from PVR baseline(dyn·s·cm-5).
Gjennomsnittlig endring fra PVR- baseline(dyn·s·cm-5).
But that doesn't mean that i love you any less, jack.
Men det betyr ikke at jeg elsker deg mindre, jack.
Mean baseline LDL-C was 151.5 mg/dL(3.90 mmol/L).
Gjennomsnittlig baseline LDL-C var 3,90 mmol/l151.
I mean, clark.
Jeg mener, clark.
It did not mean to shout.
Det var ikke meningen å skrike.
He's mean.
Han er slem.
I don't want to be mean.
Jeg vil ikke være slem.
People are just mean and selfish.
Mennesker er bare slemme og egoistiske.
Mean change from PVR baseline(dyn·s·cm-5).
Gjennomsnittlig endring fra PVR- baseline(dyn·s·cm-5).
You mean you and he are...?
Mener du at du og han er.
It doesn't mean he's a thief.
Det betyr ikke at han er en tyv.
I didn't mean to disappoint you, daddy.
Det var ikke meningen å skuffe deg, pappa!
Mean number of micturitions per 24 hours(FAS).
Gjennomsnittlig antall vannlatinger per 24 timer(FAS).
She was mean.
Hun var slem.
It doesn't mean scarfe did it.
Det betyr ikke at scarfe gjorde det.
I don't mean gina.
Jeg mener ikke gina.
You got mean eyes.
Du ha slemme øyne.
I didn't mean for you to see that.
Det var ikke meningen at du skulle se oss.
I mean, I'm standing right here.
Jeg står jo her!- ja.
He was mean.
Han var slem.
But it don't mean it can't be fun too.
Men det betyr ikke at det ikke kan være gøy også.

Resultater: 17326, Tid: 0.1892

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "mean"


think
are
says
get
understand
involving
wanted
referred
did
supposed
imply
believes
intends
entails
claimed
implicating
made
sought
pretended
attempted
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer