FAULT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av fault i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3455, Tid: 0.1131

Eksempler på bruk av Fault i en setning og oversettelsene deres

It wasn't my fault that your son died.
Det er ikke min feil at sønnen din døde.
It was my fault that he was here.
Det var min skyld at han var her.
This isn't my fault, is it Ezri?
Dette er ikke min feil, det er Ezri?
This is not my fault.
Dette er ikke min feil.

It's not my fault that he's dead.
Det er ikke min skyld at han er død.
Now, who's gonna fault me for breaking up a dynasty?
Hvem vil klandre meg for å bryte opp et dynasti?
Julianna, this is not your fault.
Julianna, dette er ikke din feil.
Clinton can't fault you for a change in the weather.
Clinton kan ikke klandre deg for endrede forutsetninger.
It's my fault that she's dead.
Det er min skyld at hun er død.
It's not my fault that you can't have kids.
Det er ikke min skyid at du ikke får barn.
Not my fault, lola.
Ikke min skyld, lola.
It's all my fault, sally.
Det er min skyid, saiiy.
You can't fault me for your sloppiness.
Du kan ikke klandre meg for dine tabber.
This ain't your fault.
Dette er ikke din feil.
So it's my fault you're never home?
Er det min feii at du aidri er her?
Can't fault the owner for having a broken surveillance system.
Ikke gi eieren skylden for overvåkingssystemet.
Stop it! we both smell of corpses. and it's all your fault!
Vi iukter død begge to, og det er din skyId!
This wasn't your fault.
Dette var ikke din feil.
It isn't my fault you can't work there.
Det er ikke min skyld at du ikke kan jobbe der.
It's not your fault. It's mine.
Det er ikke din feii, det er min.
You can't fault him if he hits a few bum notes.
Du kan ikke klandre ham om han spiller feil.
It's my fault that he's dead.
Det er min skyld at han er død.
This isn't your fault, maddy.
Dette er ikke din feil, maddy.
But then you came forward and you admitted that it was your fault?
Men etterpå sto du fram og tok på deg skylden?
It's not my fault.
Det er ikke min skyid.
I guess i can't fault you for not remembering me.
Jeg kan ikke klandre deg for å ha glemt meg.
I fault her as much as you.
Jeg klandrer henne også.
It's actually probably my fault.
Det er nok min feii.
Yeah, well, what did you fault me for?
Vel, hva klandrer du meg for?
Bree, this is not your fault.
Bree, dette er ikke din feil.

Resultater: 3455, Tid: 0.1131

SE OGSÅ

Se også


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer