Oversettelse av "fault" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 3394, Tid: 0.1184

feil skyld klandre feii skyid skylden feilen klandrer

Eksempler på Fault i en setning

Luke, it's not your fault.
Det er ikke din feil, luke.
My wife died and it was my fault.
Min kone døde, og det var min feil.
It's not my fault she couldn't dance.
Det er ikke min skyld at hun ikke kunne danse.
It's not your fault, harry.
Det var ikke din feil, harry.
Now, who's gonna fault me for breaking up a dynasty?
Hvem vil klandre meg for å bryte opp et dynasti?
Not my fault, lola.
Ikke min skyld, lola.
It is not your fault.
Det er ikke din skyld.
It's not your fault, raymond.
Det er ikke din feil, raymond.
So it's my fault you're never home?
Er det min feii at du aidri er her?
Clinton can't fault you for a change in the weather.
Clinton kan ikke klandre deg for endrede forutsetninger.
It's not your fault, brian.
Det er ikke din feil, brian.
You can't fault me for your sloppiness.
Du kan ikke klandre meg for dine tabber.
It's not your fault. It's mine.
Det er ikke din feii, det er min.
It's not my fault that you can't have kids.
Det er ikke min skyid at du ikke får barn.
Slade loved shado, and it was my fault.
Slade elsket shado, og det var min skyld.
It's actually probably my fault.
Det er nok min feii.
It's not your fault, richard.
Det er ikke din feil, richard.
Can't fault the owner for having a broken surveillance system.
Ikke gi eieren skylden for overvåkingssystemet.
You can't fault him if he hits a few bum notes.
Du kan ikke klandre ham om han spiller feil.
It wasn't your fault.
Det var ikke din skyld.
It's all my fault, sally.
Det er min skyid, saiiy.
Anything happens in here, it's your fault.
Skjer det noe her inne, er det deres feii.
It was no one's fault, i guess.
Ingen har vel skylden.
Stop it! we both smell of corpses. and it's all your fault!
Vi iukter død begge to, og det er din skyId!
It's not your fault, rick.
Det er ikke din feil, rick.
No. It's your fault.
Ja, feilen er din.
It's not your fault.
Det var ikke din skyld.
I guess i can't fault you for not remembering me.
Jeg kan ikke klandre deg for å ha glemt meg.
It's not my fault.
Det er ikke min skyid.
No one would fault you.
Ingen kan klandre deg.

Resultater: 3394, Tid: 0.1184

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "fault"


guilt
breakdown
sins
mistakes
sake
judgement
decisions
rules
flaws
failures
damage
shortcomings
defect
trespass
verdicts
judgments
bug
failings
rift
blemish
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer