Oversettelse av "wrong" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 5974, Tid: 0.1896

galt feil i veien urett gait gærent misforstått gale gal urette feilen

Eksempler på Wrong i en setning

What's wrong with Morg?
Hva er galt med Morg?
What's wrong with Jakobsberg?
Hva er feil med Jakobsberg?
What is wrong with Ragnar's new son?
Hva er galt med ragnar nye sønn?
Wrong."Slow music." 150 volts.
Feil."Langsom musikk". 150 volt.
What is wrong with Ivar?
Hva er galt med Ivar?
What's wrong with you, Crabbe?
Hva er i veien med deg, Krabbe?
What's wrong with that?
Hva er feil med det?
What's wrong with me?
Hva er i veien med meg?
And who doth greater wrong than he who inventeth a lie concerning Allah?
Og hvem gjør større urett enn den som pådikter gud løgn?
What's wrong with my car?
Hva er galt med min bil?
He's wrong for us.
Han er feil for oss.
Right or wrong, we had a deal.
Rett eller urett, vi hadde en avtale.
Oh, what is wrong with you?
Hva er i veien med deg?
What could be wrong with our child, Robert?
Hva kan være galt med barnet vårt, Robert?
What's wrong with that?
Hva er gait med det?
You're wrong for everything, ralph.
Du er feil for alt, ralph.
What's wrong with coffee and a handshake?
Hva er galt med kaffe og et håndtrykk?
A great wrong has been committed- against an innocent priest.
En stor urett har blitt begått mot en uskyldig prest.
What's wrong with it?
Hva er gait med dem?
What's wrong with everyone here?
Hva er i veien med alle her?
What's wrong with that door?
Hva er gærent med den døra, da?
What's wrong with you?
Hva er gait med deg?
What's wrong with my clothes?
Hva er galt med klærne mine?
My people have done yours great wrong.
Mitt folk har gjort ditt folk stor urett.
People have these so-called vigilantes all wrong.
Folk har misforstått de såkalte borgervernerne.
What's wrong with you?
Hva er feil med deg?
Ma'am, what's wrong with you?
Hva er i veien med deg?
What's wrong with you?
Hva er gærent med deg?
There's something wrong with these things!
Det er noe gærent med disse greiene.
What is wrong with you?
Hva er feil med deg?

Resultater: 5974, Tid: 0.1896

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER

S Synonymer for "wrong"


crazy
bad
awful
crappy
past
sick
evil
lousy
wicked
rotten
unjust
delusional
faulty
erroneous
naughty
insane
nasty
amiss
improper
inaccurate
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer