Translation of "taking" in Norwegian

Results: 6054, Time: 0.2759

tar bruker fører kjøre inntak bringer bruk ta tok tatt kjører føre brukes brukte bruke kjørte ført førte bringe

Examples of Taking in a Sentence

I'm not taking the job.
Jeg tar ikke jobben.
You're not taking it.
Du tar det ikke.
Women taking eurartesim should not breast-feed during their treatment.
Kvinner som bruker eurartesim bør ikke amme under behandlingen.
Where are you taking us?
Hvor fører dere oss?
I'm not taking the responsibility.
Jeg tar ikke ansvaret.
Why you taking so long, champ?
Hvorfor bruker du så lang tid, mester?
I'm taking wanda for a ride.
Jeg skal kjøre wanda en tur.
You're not taking my car.
Du tar ikke min bil.
Where are you taking him?
Hvor fører dere ham?
If you are currently taking any other iron chelator medicines.
Hvis du for tiden bruker andre jernbindende legemidler.
Taking clopidogrel acino pharma gmbh with food and drink.
Inntak av clopidogrel acino pharma gmbh sammen med mat og drikke.
Talk to your doctor or pharmacist before taking rapamune.
Kontakt lege eller apotek før du bruker rapamune.
We're taking you to him.
Derfor fører vi dere til ham.
You're not taking my boys.
Du tar ikke guttene mine.
Would you mind taking her home?
Kan du kjøre henne hjem?
Where are you taking me?
Nei! hvor fører dere meg?
Taking clopidogrel acino pharma with food and drink.
Inntak av clopidogrel acino pharma sammen med mat og drikke.
We usually like taking it to'em.
Vi bringer det normalt til dem.
I saw her taking the boat out.
Jeg så henne kjøre båten ut på fjorden.
I'm an elegant older woman taking men for my own pleasure.
Nei, en elegant eldre kvinne som bruker menn for nytelsens skyld.
You taking the boat?
Tar du båten?
You're not taking zelly.
Du tar ikke zelly.
Taking a higher dose than recommended will not make the product work better.
Bruk av høyere doser enn anbefalt vil ikke gjøre at legemidlet fungerer bedre.
Where are you taking me?
Hvor bringer du meg?
Where are you taking them?
Hvor fører dere dem?
Who's taking you home?
Hvem skulle kjøre deg?
Taking efavirenz teva on an empty stomach may reduce the undesirable effects.
Inntak av efavirenz teva på tom mage kan redusere antallet bivirkninger.
Where are you taking my son?
Hvor tar du sønnen min?
Taking FABLYN with food and drink.
Inntak av FABLYN sammen med mat og drikke.
Taking medicinal products that are known to prolong the qtc interval.
Bruk av legemidler som er kjent for å forlenge qtc-intervallet.

Results: 6054, Time: 0.2759

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Taking" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More