TAKING PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "taking" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 10862, Tid: 0.6003

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
tar bruker inntak fører kjøre ta tok tatt bruke kjører brukte føre brukes kjørte ført førte

Eksempler på bruk av "Taking" i en setning og oversettelsene deres

I'm not taking orders from you.
Jeg tar ikke ordrer fra deg.
So are you taking abel or...?
Så du tar abel, eller?
Some children and adolescents taking glivec may have slower than normal growth.
Enkelte barn og ungdom som bruker glivec kan ha en saktere vekst enn normalt.
You may lie down immediately after taking OSSEOR if you wish.
Du kan legge deg umiddelbart etter inntak av OSSEOR dersom du ønsker det.
Do NOT take these tablets if you are already taking nitrates.
Ta IKKE disse tablettene hvis du allerede bruker nitrater.
You taking PB-9 over to D-10?
Du tar PB-9 over til D-10?
We're taking you to him.
Derfor fører vi dere til ham.
You may lie down immediately after taking OSSEOR if you wish.
Du kan legge deg umiddelbart etter inntak av OSSEOR dersom du ønsker det.
No, i am not taking hal.
Nei, jeg tar ikke hal.
For men taking revlimid.
For menn som bruker revlimid.
You may lie down immediately after taking PROTELOS if you wish.
Du kan legge deg umiddelbart etter inntak av PROTELOS dersom du ønsker det.
For women taking revlimid.
For kvinner som bruker revlimid.
You're not taking my car.
Du tar ikke min bil.
Where they taking you, boy?
Hvor fører de deg, Boy?
I'm taking you home.
Jeg skal kjøre deg hjem.
Taking imprida HCT with food and drink.
Inntak av imprida HCT sammen med mat og drikke.
You're not taking my boys.
Du tar ikke guttene mine.
Do NOT take these tablets if you are already taking nitrates.
Ta IKKE disse tablettene hvis du allerede bruker nitrater.
Where are you taking Oliver?
Hvor fører du Oliver?
I'm taking wanda for a ride.
Jeg skal kjøre wanda en tur.
You should avoid taking MIRAPEXIN together with antipsychotic medicines.
Du bør unngå å ta MIRAPEXIN sammen med antipsykotiske legemidler.
Like my sister taking her life nine years ago.
Som da søsteren min tok livet sitt for ni år siden.
For men taking revlimid.
For menn som bruker revlimid.
You should avoid taking oprymea together with antipsychotic medicines.
Du bør unngå å ta oprymea sammen med antipsykotiske legemidler.
Taking siklos with food and drink.
Inntak av siklos med mat og drikke.
The bull fighter's taking the bull away in the other direction.
Vokterne fører oksen i den andre retningen.
You taking the boat?
Tar du båten?
Would you mind taking her home?
Kan du kjøre henne hjem?
After you have finished taking your daily dose of enurev Breezhaler:.
Etter at du har tatt din daglige dose av enurev Breezhaler:.
Like richard gere taking julia roberts to the store.
Som richard gere tok julia roberts til butikken.

Resultater: 10862, Tid: 0.6003

SE OGSÅ
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer