BROUGHT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av brought i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 3909, Tid: 0.1714

Eksempler på bruk av Brought i en setning og oversettelsene deres

Tell me, who were the men who brought you to the building that day?
Hvem var mennene som førte deg til bygningen den dagen?
You brought me back.
Du brakte meg tilbake.
God brought ishmael and his mother, hagar, into a good land.
Gud førte ismael og hans mor, hagar, til et godt land.
I brought your boy flynn.
Jeg tok med gutten din flynn.

But you brought me back.
Men du brakte meg tilbake.
Oz brought you back.
Oz førte deg tilbake.
You brought him here.
Du førte ham hit.
You brought him back alive.
Du fikk ham tilbake i live.
I brought our old blanket.
Jeg tok med våre gamle teppe.
He even brought old ronnie home for tea one day.
Han brakte gamle ronnie hjem selv for te en dag.
You brought them to my lab!
Du førte dem til laben min!
Pam henry brought me here.
Pam henry fikk meg hit.
I brought john.
Jeg tok med john.
I brought peace to the sudan.
Jeg brakte fred til sudan.
I brought money.
Jeg har med penger.
I brought you some clothes.
Jeg har med noen klær til deg.
So, what brought you back to Bucharest?
Så, hva førte deg tilbake til Bucuresti?
They brought the cars.
De brakte bilene.
I brought you here because i want to tell you.
Jeg fikk deg hit fordi jeg ville fortelle.
He brought me a message from my wife.
Han ga meg en beskjed fra min kone.
And i see you brought a guest.
Og jeg ser du tok med en gjest.
I see you brought a friend.
Jeg ser du tok med en venn.
You brought me home.
Du brakte meg hjem.
She brought death to our village.
Hun kom med død til landsbyen vår.
My father brought me here when i was a child.
Faren min førte meg hit da jeg var barn.
We brought him back the numbers last thursday.
Vi ga ham tallene forrige torsdag.
I brought dinner.
Jeg har med middag.
I brought amy matthews back to life for a minute.
Jeg fikk amy matthews tilbake til livet for et øyeblikk.
And who brought us here, John?
Og hvem fikk oss hit, John?
And i brought my sarah brightman cds.
Og jeg tok med sarah brightman-cd-ene mine.

Resultater: 3909, Tid: 0.1714

SE OGSÅ

Se også


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer