CALLED PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "called" i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 16561, Tid: 0.2116

Klikk norsk oversettelse for å filtrere resultater
kalte ringte heter ropte kalt kalles ringt kaller het ringer ringe hette ropt

Eksempler på bruk av "Called" i en setning og oversettelsene deres

But i called you john, so.
Men jeg kalte deg john, så.
Gul'dan called him a demon.
Gul'dan kalte ham en demon.
I called cass.
Jeg ringte cass.
And the principal called my mother, and.
Og rektor ringte moren min, og.
You called him eddie.
Du kalte ham eddie.
Gonal-f contains a medicine called“follitropin alfa”.
Gonal-f inneholder et legemiddel som heter”follitropin alfa”.
I called jack crawford.
Jeg ringte jack crawford.
Rasitrio contains three active substances, called aliskiren, amlodipine and hydrochlorothiazide.
Rasitrio inneholder tre virkestoffer som heter aliskiren, amlodipin og hydroklortiazid.
But then i called out to warn him.
Men så ropte jeg ut for å advare han.
You called him jason.
Du kalte ham jason.
And i called the police.
Og jeg ringte politiet.
I called them the cowboys from phoenix.
Jeg kalte dem cowboyene fra phoenix.
Gonal-f contains a medicine called“follitropin alfa”.
Gonal-f inneholder et legemiddel som heter”follitropin alfa”.
Cholib contains types of sugars called lactose and sucrose.
Cholib inneholder sukkertyper kalt laktose og sukrose.
And the angel of the LORD called unto abraham out of heaven the second time,
Og herrens engel ropte ennu en gang til abraham fra himmelen.
Cholib contains types of sugars called lactose and sucrose.
Cholib inneholder sukkertyper kalt laktose og sukrose.
So i called up and asked him what was going on.
Så jeg ropte til ham og spurte hva som foregikk.
So, eric called you?
Så eric ringte deg?
She called you benny.
Hun kalte deg benny.
David" pablo called eros.
David heter pablo eros.
He called leccalecca.
Han kalles leccalecca.
Ray, 25 times i have called you.
Jeg har ringt deg 25 ganger, ray.
TOBI podhaler contains a medicine called tobramycin which is an antibiotic.
TOBI podhaler inneholder et legemiddel som kalles tobramycin, som er et antibiotikum.
I called your name.
Jeg ropte navnet ditt.
I called you joe.
Jeg kalte deg joe.
I shouldn't have called you an idiot.
Jeg burde ikke ha kalt deg en idiot.
Rasitrio contains three active substances, called aliskiren, amlodipine and hydrochlorothiazide.
Rasitrio inneholder tre virkestoffer som heter aliskiren, amlodipin og hydroklortiazid.
You called and here i am.
Du ringte, og her er jeg.
I called it"turning tricks.".
Jeg kaller det"magihoreri".
He called you cim.
Han kalte deg cim.

Resultater: 16561, Tid: 0.2116

SE OGSÅ
SYNONYMER

S Synonymer for "called"


are
seek
rang
say
phoned
ask
argued
invite
referred
did
cried
screaming
proclaimed
appealed
yelling
demanded
dialing
ordered
urged
requiring
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer