CALLED IN NORWEGIAN

Translation of Called in Norwegian

Results: 12388, Time: 0.0831

Examples of using Called in a sentence and their translations

But i called you john, so.
Men jeg kalte deg john, så.
Gul'dan called him a demon.
Gul'dan kalte ham en demon.
I called cass.
Jeg ringte cass.
And the principal called my mother, and.
Og rektor ringte moren min, og.

Heter

( am , name , called )
Gonal-f contains a medicine called“ follitropin alfa”.
Gonal-f inneholder et legemiddel som heter” follitropin alfa”.
Rasitrio contains three active substances, called aliskiren, amlodipine and hydrochlorothiazide.
Rasitrio inneholder tre virkestoffer som heter aliskiren, amlodipin og hydroklortiazid.

Ropte

( cried , called , yelled )
But then i called out to warn him.
Men så ropte jeg ut for å advare han.
And the angel of the LORD called unto abraham out of heaven the second time,
Og herrens engel ropte ennu en gang til abraham fra himmelen.
Other sentence examples
You called him eddie.
Du kalte ham eddie.
I called jack crawford.
Jeg ringte jack crawford.
You called him jason.
Du kalte ham jason.
And i called the police.
Og jeg ringte politiet.
I called them the cowboys from phoenix.
Jeg kalte dem cowboyene fra phoenix.
Gonal-f contains a medicine called“ follitropin alfa”.
Gonal-f inneholder et legemiddel som heter” follitropin alfa”.
Cholib contains types of sugars called lactose and sucrose.
Cholib inneholder sukkertyper kalt laktose og sukrose.
Cholib contains types of sugars called lactose and sucrose.
Cholib inneholder sukkertyper kalt laktose og sukrose.
So i called up and asked him what was going on.
Så jeg ropte til ham og spurte hva som foregikk.
So, eric called you?
Så eric ringte deg?
She called you benny.
Hun kalte deg benny.
David" pablo called eros.
David heter pablo eros.
He called leccalecca.
Han kalles leccalecca.
Ray, 25 times i have called you.
Jeg har ringt deg 25 ganger, ray.
TOBI podhaler contains a medicine called tobramycin which is an antibiotic.
TOBI podhaler inneholder et legemiddel som kalles tobramycin, som er et antibiotikum.
I called your name.
Jeg ropte navnet ditt.
I called you joe.
Jeg kalte deg joe.
I should not have called you an idiot.
Jeg burde ikke ha kalt deg en idiot.
Rasitrio contains three active substances, called aliskiren, amlodipine and hydrochlorothiazide.
Rasitrio inneholder tre virkestoffer som heter aliskiren, amlodipin og hydroklortiazid.
You called and here i am.
Du ringte, og her er jeg.
I called it" turning tricks.".
Jeg kaller det" magihoreri".
He called you cim.
Han kalte deg cim.

Results: 12388, Time: 0.0831

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More