LOST PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av lost i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 8481, Tid: 0.1043

Eksempler på bruk av Lost i en setning og oversettelsene deres

I lost jellystone.
Jeg mistet jellystone.
I lost you, but.
Jeg mistet deg, men.
What do you reckon eight lost years is worth?
Hva tror du åtte tapte år er verdt?
Well, i lost my horse.
Jeg, jeg tapte hesten min.

I was lost from the moment i saw you.
Jeg var fortapt fra det øyeblikk jeg så deg.
I lost agnes.
Jeg mistet agnes.
I was lost without you.
Jeg var fortapt uten deg.
We lost four.
Vi mistet fire.
You lost everything.
Du tapte alt.
No, i lost it again.
Nei, jeg mista det igjen.
Even after we lost our first boy.
Selv etter at vi tapte vår første gutt.
I have been lost without you.
Jeg har vært fortapt uten deg.
We lost him.
Vi mista han.
I am a little bit lost and i need your help.( exhales).
Jeg føler meg bortkommen og trenger din hjelp.
We lost robbie.
Vi mistet robbie.
I was lost, but now i am found.
Jeg var fortapt, men nå er jeg funnet.
Our friends are lost in time.
Vennene våre har forsvunnet i tiden.
You looked so lost and disturbed.
Du virket bortkommen og plaget.
We lost easton and sanborn.
Vi mistet easton og sanborn.
And they lost, ernesto.
Og de tapte, ernesto.
But you have lost a lot of blood.
Men du har mista en god del blod.
So we lost $74,999,000.
Så vi tapte 74,999,000.
Apparently ervel got lost and ended up back in texas.
Ervel kjørte seg tydelig vill og endte opp hjemme i texas.
Oh, you must have lost your foolish mind, bubba wilkes.
Du må ha mista det dumme vettet ditt, bubba wilkes.
And i lost you.
Og jeg mistet deg.
I guess the postcards must have gotten lost in the mail.
Postkortene må ha forsvunnet i posten.
You are just a lost little girl, brandy.
Du er som en bortkommen liten jente, brandy.
I was lost, but now i am found.
Jeg var fortapt, men nå er jeg funnet.
I have lost my family.
Jeg har mistet min familie.
Well, we lost our car again.
Nå, vi mista bilen vår igjen.

Resultater: 8481, Tid: 0.1043

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer