INSTRUCT PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av instruct i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 61, Tid: 0.1161

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Instruct i en setning og oversettelsene deres

Today sergeant evans will instruct you on how to fire your rifle.
I dag skal sersjant evans instruere dere i hvordan dere skyter våpnene deres.
Ned gowan can instruct him in clan law.
Ned gowan kan lære ham opp i klanlovene.
Your doctor or his/her assistant will instruct you how to self- inject introna.
Legen din eller hans/hennes sykepleier vil instruere deg.
I will instruct him to send you more money.
Jeg vil be ham sende deg mere penger.
Instruct us, oh, great commoner.
Instruere oss, oh, great borgerlig.
Instruct them in how to run a starfleet vessel.
Lære dem å drive et stjerneflåte-skip.
I will instruct my lawyer immediately to send you a check for $5,000.
Jeg skal be min advokat sende deg 5000 dollar.
Instruct the sergeant-at-arms to suppress this!
Instruere sergeant-at-arms å undertrykke dette!
Then i will summon parliament and instruct them to provide money.
Da vil jeg kalle sammen parlamentet og be dem skaffe pengene.
Instruct them to continue firing.
Instruere dem til å fortsette å skyte.
Colonel, instruct your men not to shoot at colonel hudson.
Og, instruer deres menn om ikke å skyte på oberst hudson.
I will instruct the architect to make the necessary changes.
Da ber jeg arkitekten gjøre de nødvendige endringene.
You instruct these people to worship you.
Og dere ber disse folkene om å tilbe dere?
Nor would he instruct you to take angels and prophets for lords and patrons.
Aldri ville han påby dere å ta engler og profeter til herre.
The president alone should instruct you on what you are to pursue.
Kun presidenten bør fortelle deg hva du skal gjøre.
Nor would he instruct you to take angels and prophets for lords and patrons.
Aldri ville han påby dere å ta engler og profeter til herre.
The doctor or nurse will instruct you how to give the injection.
Legen eller sykepleier vil vise deg hvordan du setter injeksjonen.
The doctor or nurse will instruct you how to give the injection.
Legen eller sykepleier vil vise deg hvordan du setter injeksjonen.
Your healthcare provider will instruct you on how to give the injections.
Legen eller sykepleieren vil vise deg hvordan du skal injisere pegintron ferdigfylt penn selv.
Your healthcare provider will instruct you on how to give the injections.
Legen eller sykepleieren vil vise deg hvordan du skal injisere viraferonpeg ferdigfylt penn selv.
And then, i instruct him to perform penance in a manner of my choosing.
bestemmer jeg hva han skal gi i avlat.
Let him instruct you.
La ham undervise deg.
Instruct him in the matters of loss and pain.
Undervis ham om tap og smerte.
Instruct computer for a plus 6-0-9.
Juster datamaskinen på plus 6-0-9.
Please, sensei, instruct me in your ancient ways.
Opplys meg, sensei, i dine antikke metoder.
Stop your foolishness and do as i instruct.
Hold opp med dine dumheter og gjør som jeg sier.
Your doctor or his/her assistant will instruct you how to self- inject introna.
Legen din eller hans/hennes sykepleier vil instruere deg hvordan du injiserer introna selv.
God will instruct him in the book and in wisdom and in the torah and in the gospel.
Og han skal lære ham skriften og visdommen, loven og evangeliet.
Your doctor or his/her assistant will instruct you how to self-inject valtropin.
Din lege eller hans/hennes assistent vil instruere deg i hvordan du selv injiserer valtropin.
God will instruct him in the book and in wisdom and in the torah and in the gospel.
Og han skal lære ham skriften og visdommen, loven og evangeliet.

Resultater: 61, Tid: 0.1161

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer