Translation of "afraid" in Norwegian

S Synonyms

Results: 3073, Time: 0.1578

redd dessverre frykter redd for forferdet redde fryktet frykte

Examples of Afraid in a Sentence

I'm afraid harold meachum is dead.
Jeg er redd harold meachum er død.
I'm afraid our food is not for sale.- why not?
Maten vår er dessverre ikke til salgs.
Mr corman, I'm afraid you have Waldenstrom's macroglobulinemia.
Mr corman, jeg er redd du har waldenstrøms makro-globulinemi.
Tom, I'm afraid she's dead.
Tom, jeg er redd hun er død.
I'm afraid that's not possible, friend demon.
Det er dessverre ikke mulig, demon.
She's afraid the white house is next.
Hun frykter det hvite hus er neste mål.
I'm afraid it's not very pleasant.
Det er dessverre ikke hyggelig.
I'm not afraid.
Jeg frykter det ikke.
Afraid i would eat too much.
Redd for at jeg spiste for mye.
I'm afraid it is happening, marty.
Jeg er redd det skjer, marty.
Afraid that everyone will know once the baby's born.
Redd for at alle skulle få vite det når barnet ble født.
For he didn't know what to say, for they were very afraid.
Han visste ikke hvad han skulde si; for de blev meget forferdet.
I was afraid you wouldn't understand.
Jeg var redd du ikke ville forstå.
I'm afraid lars hesselboe couldn't meet with you personally.
Lars hesselboe kan dessverre ikke være her selv.
I'm not afraid to die.
Jeg frykter ikke døden.
I am afraid it cannot.
Jeg er redd det ikke kan.
Afraid i will trash your party?
Redd for at jeg skal ødelegge festen?
I'm afraid there's something more than a tribute to discuss.
Det er dessverre mer enn en hyllest å diskutere.
I'm not afraid of prison.
Jeg frykter ikke fengselet. gjør du?
We're afraid, they're not.
Vi er redde, de er ikke.
Afraid that i wouldn't come back?
Redd for at jeg ikke skulle komme tilbake?
As parents, we are afraid because it's very dangerous.
Som foreldre er vi redde, for det er veldig farlig.
I'm not afraid, hayley.
Jeg er ikke redd, hayley.
Was i afraid for my life?
Om jeg fryktet for mitt eget liv?
I'm afraid that you want to.
Jeg frykter at det er dette du vil.
I'm afraid that won't be possible.
Det er dessverre ikke mulig.
I'm afraid you can't, dear.
Jeg er redd du ikke kan, kjære.
I'm afraid it isn't that simple.
Det er dessverre ikke så enkelt.
Let us not be afraid, but rather watchful.
La oss ikke frykte, men heller være aktpågivende.
And when no-majs are afraid, they attack.
Og når maggløse er redde, angriper de.

Results: 3073, Time: 0.1578

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "afraid"


sorry
scary
anxious
fearful
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Afraid" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More