AFRAID IN NORWEGIAN

Translation of Afraid in Norwegian

Results: 4707, Time: 0.0764

Examples of using Afraid in a sentence and their translations

I am afraid harold meachum is dead.
Jeg er redd harold meachum er død.
I am afraid, dave. dave.
Jeg er redd, dave.
She 's afraid the white house is next.
Hun frykter det hvite hus er neste mål.
I am afraid our food is not for sale.- why not?
Maten vår er dessverre ikke til salgs?
I am not afraid.
Jeg frykter det ikke.
I was afraid you were not here.
Jeg var redd du ikke var her.
I am afraid that 's not possible, friend demon.
Det er dessverre ikke mulig, demon.
I am not afraid of prison?
Jeg frykter ikke fengselet. gjør du?
I am afraid, brother.
Jeg er redd, bror.
For he did not know what to say, for they were very afraid.
Han visste ikke hvad han skulde si; for de blev meget forferdet.
For he did not know what to say, for they were very afraid.
Han visste ikke hvad han skulde si; for de blev meget forferdet.
I am afraid i still do not know.
Jeg er redd jeg fortsatt ikke vet.
Afraid i would eat too much.
Redd for at jeg spiste for mye.
I am not afraid of this man, and you should not be either.
Jeg frykter ham ikke, og du burde ikke frykte ham heller.
I am afraid i do not know, mrs.
Det vet jeg dessverre ikke, mrs.
I am afraid i have not, my lady.
Jeg er redd jeg ikke har det, min dame.
We were afraid, mr. christian.
Vi var redde, mr christian.
Afraid that everyone will know once the baby 's born.
Redd for at alle skulle få vite det når barnet ble født.
I am afraid that will not be possible.
Det er dessverre ikke mulig.
I am afraid that you want to.
Jeg frykter at det er dette du vil.
Afraid to fight if we are not with you to help.
Redd for å slåss, om vi ikke er med deg for å hjelpe.
I am afraid it 's not possible.
Det er dessverre ikke mulig.
I am afraid not, major.
Jeg er redd ikke, major.
Are you afraid that i will not protect you?
Frykter du at jeg ikke vil beskytte deg?
We are afraid because we do not know what to expect.
Vi er redde fordi vi ikke vet hva som venter.
Was i afraid for my life?
Om jeg fryktet for mitt eget liv?
Nazir 's not afraid of you.
Nazir frykter ikke dere.
Let us not be afraid, but rather watchful.
La oss ikke frykte, men heller være aktpågivende.
Afraid i will trash your party?
Redd for at jeg skal ødelegge festen?
They were not afraid. we were.
De var ikke redde, men det var vi.

Results: 4707, Time: 0.0764

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More