FEAR IN NORWEGIAN

Translation of Fear in Norwegian

Results: 5770, Time: 0.1958

Examples of using Fear in a sentence and their translations

I stand here without fear because i remember.
Jeg står her uten frykt fordi jeg husker.
I do not fear you, nor your pagan lapdog.
Jeg er ikke redd deg, eller den hedenske bikkja di.
With fear, i write these words.
Med frykt skriver jeg disse ord.
I fear you are underestimating the sneakiness.
Jeg er redd du undervurderer snikeevnen, sir.
Is it fear or anxiety?
Er det frykt eller angst?
We shall live without fear and without greed.
Vi skal leve uten redsel, og uten grådighet.
Not by fear and not by self-pity.
Ikke ved redsel og selvmedlidenhet.
I am filled with fear, john henry.
Jeg er fylt med frykt, john henry.
What is it? i fear you and my mistress share a common adversary.
Jeg er redd du og fruen min har en felles fiende:.
You will pay the price in fear and blood.
Prisen betales i skrekk og blod.
You do not know much about real fear, tammy.
Du vet ikke mye om virkelig redsel, tammy.
There is no space for fear in the cockpit, mr.
Man kan ikke være redd i en cockpit, mr.
I see a rigid fear in your eyes.
Jeg ser stiv skrekk i dine øyne, ingenting annet.
When he said to his people,“ do you not fear?”?
Da han sa til sitt folk:« vil dere ikke vise gudsfrykt?
Fear not, boris.
Frykt ikke, boris.
Desire and fear, temptation and terror.
Attrå og angst, fristelse og frykt.
Say thou: will ye not then fear?
Si:« vil dere da ikke vise gudsfrykt?»?
Dwarves have an innate fear of us.
Dverger har en medfødt redsel for oss.
I fear she may be right.
Jeg er redd hun har rett.
Our fear and hers are the same.
Vår skrekk og hennes er den samme.
But fear not.
Men frykt ikke.
But my biggest fear... is to not be the husband that you deserve.
Men min største frykt er å ikke være ektemannen du fortjener.
I am caught between fear and virginal joy.".
Jeg vakler mellom angst og jomfruelig glede.".
Recall what time he said unto his people: fear ye not?
Da han sa til sitt folk:« vil dere ikke vise gudsfrykt?
I fear you might be right about that.
Jeg er redd du kan ha rett i det.
I see myself and am seized by disgust and fear.
Jeg ser meg selv, og gripes av vemmelse og skrekk.
And those who fear the punishment of their lord,--.
De som bever for herrens straff,
I am trembling with fear.
Jeg skjelver av redsel.
Fear and the pit have come on us, devastation and destruction.
Gru og grav er blitt oss til del, ødeleggelse og undergang.
And those who fear the punishment of their lord,--.
De som bever for herrens straff,

Results: 5770, Time: 0.1958

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More