HAVING IN NORWEGIAN

How to say "having" in Norwegian

S Synonyms

Results: 7433, Time: 0.204

Click norwegian translation to filter results
ha måtte spiser har hadde får hatt fikk spise fått

Examples of using "Having" in a sentence and their translations

You having a good day?
Du ha en god dag?
It's a pleasure having you here, sir.
Det er en glede å ha deg her, sir.
I would be careful about having any children if i were you.
Jeg ville vært forsiktig med å barn, hvis jeg var deg.
And i am not having a colonoscopy tomorrow.
Men jeg skal ikke en koloskopi i morgen.
Nothing puts you in a worse mood than having to explain why your patient died.
Ingenting er verre enn å måtte forklare hvorfor din pasient døde.
We love having dorothy here, don't we, Everett?
Vi elsker å ha dorothy her. ikke sant, Everett?
Oh, you're, uh... having the last slice of pie, huh?
Så du spiser det siste paistykket, hva?
And having you and meeting you again.
Og å deg og mote deg igjen.
Are you having a boy or an abortion?
Skal du ha en gutt eller en abort?
You know, it was bad enough having to work with that bigot in vienna.
Det var ille nok å måtte jobbe for den hykleren i wien.
He's having the birdie num nums.
Hun spiser birdie num num.
We're just not having children.
Vi ønsker bare ikke å barn.
Ali, are you having a bad day?
Ali, har du en dårlig dag?
Having to heal the whole world with just these 10 fingers.
Å måtte helbrede verden med bare disse ti fingrene.
I'm not having a staring contest with you, ted.
Jeg vil ikke ha stirrekonkurranse med deg, ted.
It's like having a wife and a mistress.
Det er som å ha en kone og en elskerinne.
Buddy-boy and kubelik having a little toot?
Buddy-boy og kubelik hadde et lite kalas?
But aren't you taking a risk having children?
Men tar du ikke en risiko ved å barn?
I'm just having a bad week.
Jeg har bare en dårlig uke.
What you having?
Hva spiser du?
You saved me from having to bathe in the lake.
Du reddet meg fra å måtte bade i sjøen.
Ava came to me right after she started having psychotic episodes.
Ava kom rett til meg etter at hun begynte å psykotiske episoder.
Not used to having to be the strong one, you know?
Jeg er ikke vant til å måtte være den sterke.
No, he was just having a bad day.
Nei, han hadde bare en dårlig dag.
I'm not having him flogged for fighting, mr.
Jeg får han ikke pisket for slåssing, mr.
You know, having a few meals.
Du vet, spiser mine måltider.
Uh, mr. garak after having spent a week with you.
Mr garak, etter å ha tilbrakt en uke med deg,
No, I'm not having sex.
Nei, jeg har ikke sex.
What are we having?
Hva spiser vi?
And having sex.
Og ha sex.

Results: 7433, Time: 0.204

SEE ALSO
SYNONYMS
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Having" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More