HAVING IN NORWEGIAN

Translation of Having in Norwegian

Results: 5357, Time: 0.1898

Examples of using Having in a sentence and their translations

You having a good day?
Du ha en god dag?
It 's a pleasure having you here, sir.
Det er en glede å ha deg her, sir.
I would be careful about having any children if i were you.
Jeg ville vært forsiktig med å barn, hvis jeg var deg.
And i am not having a colonoscopy tomorrow.
Men jeg skal ikke en koloskopi i morgen.
Nothing puts you in a worse mood than having to explain why your patient died.
Ingenting er verre enn å måtte forklare hvorfor din pasient døde.
We love having dorothy here, do not we, everett?
Vi elsker å ha dorothy her. ikke sant, everett?
Oh, you are, uh... having the last slice of pie, huh?
Så du spiser det siste paistykket, hva?
And having you and meeting you again.
Og å deg og mote deg igjen.
Are you having a boy or an abortion?
Skal du ha en gutt eller en abort?
You know, it was bad enough having to work with that bigot in vienna.
Det var ille nok å måtte jobbe for den hykleren i wien.
He 's having the birdie num nums.
Hun spiser birdie num num.
We are just not having children.
Vi ønsker bare ikke å barn.
Ali, are you having a bad day?
Ali, har du en dårlig dag?
Having to heal the whole world with just these 10 fingers.
Å måtte helbrede verden med bare disse ti fingrene.
I am not having a staring contest with you, ted.
Jeg vil ikke ha stirrekonkurranse med deg, ted.
It 's like having a wife and a mistress.
Det er som å ha en kone og en elskerinne.
Buddy-boy and kubelik having a little toot?
Buddy-boy og kubelik hadde et lite kalas?
But are not you taking a risk having children?
Men tar du ikke en risiko ved å barn?
I am just having a bad week.
Jeg har bare en dårlig uke.
What you having?
Hva spiser du?
You saved me from having to bathe in the lake.
Du reddet meg fra å måtte bade i sjøen.
Ava came to me right after she started having psychotic episodes.
Ava kom rett til meg etter at hun begynte å psykotiske episoder.
Not used to having to be the strong one, you know?
Jeg er ikke vant til å måtte være den sterke?
No, he was just having a bad day.
Nei, han hadde bare en dårlig dag.
I am not having him flogged for fighting, mr.
Jeg får han ikke pisket for slåssing, mr.
You know, having a few meals.
Du vet, spiser mine måltider.
Uh, mr. garak after having spent a week with you.
Mr garak, etter å ha tilbrakt en uke med deg,
No, i am not having sex.
Nei, jeg har ikke sex.
What are we having?
Hva spiser vi?
And having sex.
Og ha sex.

Results: 5357, Time: 0.1898

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More