Oversettelse av "having" i Norsk

S Synonymer

Resultater: 5238, Tid: 0.3117

har spiser ha hadde får måtte fikk hatt spise fått spiste

Eksempler på Having i en setning

Ali, are you having a bad day?
Ali, har du en dårlig dag?
In fact, i wouldn't mind having a fresh pair of eyes--.
Jeg ville ikke være imot å et nytt par med øyne.
I am not having an affair with your husband.
Jeg har ikke en affære med mannen din.
Hannah's having a baby? yeah.
Skal hannah barn?
But I'm slowly having to admit that's just not the real world.
Men jeg langsomt innse at virkeligheten ikke fungerer sånn.
Why are we having these conversations?
Hvorfor har vi disse"samtalene"?
You really having to think about this?
du virkelig tenke over dette?
He's having the birdie num nums.
Hun spiser birdie num num.
I'm not even capable of having a child.
Jeg kan ikke barn engang.
Janey's having sex.
Janey har sex.
Boov are not having mimoms.
Bøffer har ikke moramier.
What you having?
Hva spiser du?
Maybe she's having sex or something with your dad.
Kanskje hun er å ha sex eller noe med faren din.
I will make my argument having no sense of my footing with him.
Jeg argumentere uten å vite hvordan jeg står hos ham.
And i am not having a colonoscopy tomorrow.
Men jeg skal ikke en koloskopi i morgen.
You know, having a few meals.
Du vet, spiser mine måltider.
I can see us having lunch tomorrow.
Jeg kan se oss ha lunsj sammen i morgen.
If having my cake and eating it too meant being with molly,
Hvis jeg for å begge deler måtte være med molly,
But i wasn't having a tantrum!
Jeg hadde ikke raserianfall!
We having a problem, Phillip?
Har vi et problem, Phillip?
I hate having to live with my parents.
Jeg hater at jeg bo her sammen med mine foreldre.
Mr. Oxenby's having to extemporize.
Mr. oxenby improvisere!
Buddy-boy and kubelik having a little toot?
Buddy-boy og kubelik hadde et lite kalas?
I don't want you having sex in my bed!
Du får ikke ha sex i min seng!
What are we having?
Hva spiser vi?
I'm not having sex.
Jeg har ikke sex.
I'm not having him flogged for fighting, mr.
Jeg får han ikke pisket for slåssing, mr.
Losing your primary weapon or having it taken from you is an automatic fail.
Miste våpenet ditt eller det tatt fra deg er en svikt.
You know having a kid with you would have been really special.
Å en unge med deg hadde vært ganske spesielt.
You still having the nightmares?
Har du fortsatt mareritt?

Resultater: 5238, Tid: 0.3117

SE OGSÅ
Se også
SYNONYMER
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer