Translation of "remember" in Norwegian

S Synonyms

Results: 11861, Time: 0.1302

husker husker du hu minnes huske husk huskes

Examples of Remember in a Sentence

I remember fomin and zubachev.
Jeg husker fomin og zubachev.
Reggie fitzwilliam, you remember me?
Reggie fitzwilliam, husker du meg?
Remember the story about the man with the tidewater table?
Husker du historien om mannen med tidevannstabellen?
Remember the Brinkhoff's party, when larry helped me on with my coat?
Husker du da larry hjalp meg på med kåpen hos Brinkhoffs?
Pete steffen, you remember him?
Pete steffen, husker du ham?
Remember the day when you were few and he increased your numbers.
Kom i hu den gang dere var få, og han gjorde dere tallrike.
We remember them with these.
Vi minnes dem med disse.
Remember when he wanted to be around us?
Husker du når han ville være med oss?
You remember harry Markham?
Husker du harry Markham?
Remember the name of your lord and dedicate yourself devoutly to him.
Kom herrens navn i hu, og hengi deg fullt og helt til Ham!
I can't remember anything without you.
Jeg kan ikke huske noe uten deg.
And, remember the name of your lord at the dawn and in the evening;
Men kom herrens navn i hu tidlig og sent.
Remember what kelso said about your hair yesterday?
Husker du hva kelso sa om håret ditt i går?
Tonight we remember those who gave their blood to defend this country.
L kveld minnes vi dem som ofret sitt blod for landet.
Chuck, do you remember al McConnell?
Chuck, husker du al McConnell?
That's so you can remember my name.
Så du kan huske navnet mitt.
Remember the type of B.O.W. s they were using?
Husker du typen bow-er de brukte?
What do you remember when you think about Spartacus?
Hva minnes du når du tenker på Spartacus?
Do you remember maury Sline?
Husker du maury Sline?
But remember, they're only people with money.
Men husk, de er bare folk med penger.
Vijay: remember, sex is good for you.
Husk, sex er godt for deg.
Let us remember the men who fought and die, in the name of honour.
La oss minnes de menn som kjempet og døde for æren.
I do not remember as commander who led his soldiers to slaughter.
Jeg vil ikke huskes som feltherren som førte soldatene sine til slakt.
I can't remember the last time he said a word.
Jeg kan ikke huske sist han sa et ord.
Well, you remember Kevin? Kevin?
Husker du Kevin?
Remember how alison was acting when she got home from visiting her grandmother?
Husker du hvordan alison var da hun kom hjem fra sin bestemor?
I can remember you talking to me. you can?
Jeg kan huske du snakket til meg.
Remember we talked about washington throwing a dollar?
Husker du vi snakket om at washington kastet en dollar?
Now, remember all the money i owe you.
Husk alle pengene jeg skylder deg.
The earth will remember you as it remembers the grass and the forests.
Jorden skal minnes deg som den minnes gresset og skogene.

Results: 11861, Time: 0.1302

SEE ALSO
See also
SYNONYMS

S Synonyms of "remember"


agree
mention
recalled
remind
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Remember" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More