COMPRENIEZ IN NEDERLANDS

Vertaling van Compreniez in het Nederlands

Uitslagen: 236, Tijd: 10.6979

Voorbeelden van het gebruik van Compreniez in een zin en hun vertaling

Il faut que vous compreniez... l'échec n'est pas une option.
Ik wil dat jullie begrijpen... falen is geen optie.
Il faut que vous compreniez. Nous avons été élevé dans une rigueur baptiste.
U moet begrijpen dat we baptisten zijn.
Je ne pense pas que vous compreniez, docteur.
U snapt het niet, denk ik.
Combien de temps avant que vous compreniez?
Hoe lang moet je voor me werken voordat je dat snapt?
Que vous compreniez ce qu'ils peuvent faire.
Dat u weet wat ze kunnen.
Nous voulons que vous compreniez ce concept afin de mieux nous comprendre.
We willen dat u alles weet zodat u ons beter begrijpt.
Andere zin voorbeelden
Je ne crois pas que vous compreniez.
Dat begrijpt u niet.
Il faut que vous compreniez comment les choses fonctionnent ici.
Je moet weten hoe het hier werkt.
Je veux être sûre que vous compreniez. Vous n'aurez aucune aide.
Ik wil dat je begrijpt dat je geen steun krijgt.
Mais je ne crois pas que vous compreniez le peu que vous en tirerez.
Maar ik denk niet dat u begrijpt hoe weinig u ervan kunt leren.
Je ne suis pas sure que vous compreniez ce que je veux dire.
Ik weet niet of u begrijpt wat ik bedoel.
Je ne m'attends pas à que vous le compreniez.
Ik verwacht niet dat je het snapt.
Je suis si soulagée que vous compreniez!
Ik ben zo blij dat u dat begrijpt!
Je pensais que vous compreniez ce qui se passait ici.
Ik dacht je begreep wat er hier gebeurt.
J'attendais que vous compreniez ce que ça fait d'être laissé sans réponse.
Dat je begreep hoe het voelt om in het duister te tasten.
Vous vous compreniez.
Jullie begrepen elkaar.
C'est important que vous compreniez ce qu'on fait ici.
U moet begrijpen wat we hier doen.
Mr Yellen, je ne pense pas que vous me compreniez.
Mr. Yellen, ik denk dat je me niet begrijpt.
Je ne pense pas que vous compreniez comment se passe une interview.
Ik geloof niet dat u snapt hoe dit interview werkt.
Je ne pense pas que vous compreniez notre compromis concernant l'Agent Carter.
Ik geloof niet dat je onze afspraak begrepen hebt aangaande Agent Carter.
Mais j'aimerais que vous compreniez ce que cela signifie.
Maar ik wil dat jij het snapt.
Mme Vega, je ne pense pas que vous compreniez ce que nous disons ici.
Mevrouw Vega, ik denk niet dat u begrijpt wat wij zeggen.
Vous compreniez ce qu'il disait?
Begreep u iets van wat hij zei?
J'ai besoin que... vous compreniez que je n'avais pas le choix.
Ik wil dat jullie jongens begrijpen dat ik geen keuze had.
Je pensais que vous compreniez l'attention spéciale dont Kyle a besoin.
Ik dacht dat u de speciale behoeften van Kyle begreep.
Je ne pense pas que vous compreniez.
Ik denk dat je het niet begrijpt.
Je voudrais vraîment que vous compreniez ce qui se passe ici.
Ik wil je laten begrijpen wat er hier nu aan de hand is.
Il faut que vous compreniez ses effets.
Je moet het effect op mensen begrijpen.
Franks, je voudrais que vous compreniez quelque chose.
Mr Franks, ik wil dat u één ding begrijpt.
Que seulement vous compreniez l'héritage du nom Seymour.
Dat alleen u de erfenis van de Seymour naam begreep.

Uitslagen: 236, Tijd: 10.6979

Zie ook


vous compreniez
je begrijpt
que vous compreniez
dat je begrijpt
pour que vous compreniez
zodat je me begrijpt zodat je beseft
aimerais que vous compreniez
wou dat je 't kon begrijpen wil graag dat je begrijpt wil dat je om echt te begrijpen
ne compreniez pas l'amour
liefde niet zouden begrijpen
il faut que vous compreniez
ik wil dat je begrijpt u moet begrijpen je moet weten je moet goed begrijpen
jusqu'à ce que vous compreniez
tot je begrijpt tot je het snapt totdat jullie weten
suis content que vous compreniez
ben blij dat u me begrijpt ben zo blij dat je het begrijpt
que vous compreniez ce qui
dat je begrijpt wat je begrijpt wat er
est important que vous compreniez
is heel belangrijk dat je begrijpt is belangrijk voor je te begrijpen
à ce que vous compreniez
van u dat te begrijpen
veux que vous compreniez que
wil dat je begrijpt dat
ne pense pas que vous compreniez
denk niet dat u het begrijpt denk niet dat je beseft geloof niet dat u snapt
vous compreniez ce que vous dites
jullie weten wat jullie zeggen begrijpen wat jij nu zegt
je ne pense pas que vous compreniez
ik denk niet dat u het begrijpt

"Compreniez" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer