IL EXISTAIT IN NEDERLANDS

Vertaling van Il Existait in het Nederlands

Uitslagen: 235, Tijd: 0.6514

Voorbeelden van het gebruik van Il Existait in een zin en hun vertaling

Er was

Il existait un délai de transition, mais il n'a débouché sur aucune exemption.
Er was een overgangstermijn, maar er kwam geen vrijstelling.
Il existait toutefois une demande explicite de rationalisation et de modernisation.
Er was echter een uitdrukkelijke vraag naar rationalisering en modernisering.
Andere zin voorbeelden
Comme s'il existait un antidote à César!
Alsof er een tegengif tegen Caesar bestaat!
J'avais bien dit qu'il existait et que je le trouverais.
Ik zei toch dat het bestond en dat ik hem zou vinden.
J'ai entendu dire... J'ai entendu dire qu'il existait un Dieu tout-puissant.
Ik hoorde, ik hoorde dat er een God was.
Je ne savais pas qu'il existait ce genre de.
Ik realiseerde me niet, dat er zo'n.
En conclusion, le Conseil a noté qu'il existait un consensus sur bon nombre de questions.
De Raad concludeerde dat over een groot aantal onderwerpen overeenstemming bestaat.
Pourquoi personne m'a dit qu'il existait un téléphone remonteur de temps?
Waarom heeft niemand me verteld dat er een tijd telefoon was?
Sourcils, tes parents t'ont pas dit qu'il existait pas?
Wenkbrauw, hebben je ouders nooit verteld dat Mighty Eagle niet bestaat?
Le président en exercice du Conseil a déclaré qu'il existait deux domaines prioritaires.
De fungerend voorzitter van de Raad zei dat er twee prioriteitsgebieden zijn.
Je t'avais dit qu'il existait pas.
Ik zei toch dat Ted niet bestaat.
Je ne savais pas qu'il existait une équipe de filles.
Ik wist niet dat er 'n damesteam was.
Puis j'ai découvert qu'il existait une éponge.
Toen ontdekte ik dat daar een sponsje voor is.
Qui aurait pu croire qu'il existait?
Wie had gedacht dat de hel bestond?
Personne ne savait qu'il existait.
Niemand wist dat die knul bestond.
Il existait d'autres genres de lycées, évidemment.
Er waren natuurlijk andere scholen.
Il existait différents types.
Er waren verschillende types.
Il existait, grâce à vous.
Hij heeft bestaan, dankzij jullie.
En 1992, il existait un règlement.
In 1992 was er een verordening.
Il existait pas avant.
Voor die tijd bestond het niet.
Si seulement il existait une équation pour l'amour!
Bestond er maar een wiskundige formule voor de liefde!
Il existait?
Bestond hij echt?
Il existait une seule cour d'appel.
Er was maar één hof van appél.
Je ne savais même pas qu'il existait.
Ik wist niet eens dat hij bestond.
Je croyais qu'il existait.
Ik dacht dat hij echt bestond.
Je ne pensais pas qu'il existait.
We vingen zoiets op. Nooit gedacht dat ie echt bestond.
Personne n'a jamais cru qu'il existait.
Niemand gelooft dat ie bestaat.
Il ne savait même pas qu'il existait.
Hij wist niet eens dat het er was.
Avant aujourd'hui, personne ne savait qu'il existait.
Voor vandaag wist niemand dat hij bestond.
Je le ferais, s'il existait.
Dat zou ik ook doen, als hij zou bestaan.

Uitslagen: 235, Tijd: 0.6514

Zie ook


il existait avant
het bestond vóór het bestond alvorens
il existait une inégalité
een ongelijkheid bestond
qu'il existait
dat er dat bestond
existait déjà
reeds bestaande bestond al bestond reeds
détroit existait
straat bestond
drapeau existait
de vlag bestond
existait antérieurement
voorheen bestaande voorheen enkel bestond

Woord voor woord vertaling


"Il existait" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer