SEEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av "seen" i Norsk bokmål

Resultater: 14978, Tid: 0.258


Eksempler på Seen i en setning

I have seen peter fat-shame sebastian.
Jeg har sett peter tjukkasmobbe sebastian.
Have you seen my motto?
Har du sett mottoet mitt?
The suspect was seen at øbro bathhouse.
Den mistenkte er observert ved øbro svømmehall.
However a greater treatment effect was seen in Parkinson's disease patients with moderate dementia.
Høyere behandlingseffekt er imidlertid observert hos parkinsons-pasienter med moderat demens.
Have you seen the"Mona Lisa"?
Har du sett"Mona Lisa"?
We is not seen as often now.
Vi ses ikke så ofte.
Have you seen her since?
Har du truffet henne seinere?
A clinical response is normally seen within 3-4 days.
Klinisk respons ses vanligvis innen 3–4 dager.
Have you seen james Cole?
Har du sett james Cole?
Kidney injury has been seen in patients who received filgrastim.
Det har blitt observert nyreskade hos pasienter som har fått filgrastim.
You haven't seen her since she was in diapers.
Du har ikke møtt henne siden hun gikk med bleier.
Kidney injury has been seen in patients who received filgrastim.
Nyreskade er observert hos pasienter som har fått grastofil.
Jake, have you seen Carrie?
Jake, har du sett Carrie?
A clinical response is normally seen within 7 days.
Klinisk respons ses normalt i løpet av 7 dager.
Have you seen him recently?
Har du truffet ham nylig?
I haven't seen her since i went in.
Jeg har ikke møtt henne siden jeg ble fengslet.
Buster, haven't i seen you somewhere before?
Har ikke jeg truffet deg før?
I have never seen evil before tonight, joe.
Jeg har aldri opplevd ondskap før i kveld, joe.
Arlene, have you seen James?
Arlene, har du sett James?
A clinical response is normally seen within 7 days.
Klinisk respons vil normalt ses innen 7 dager.
The following side effects have also been seen in patients taking BindRen:.
Følgende bivirkninger er også observert hos pasienter som tar BindRen:.
Jeane, have you seen Megan?
Jeane, har du sett Megan?
You know guys, i have seen christmas before but this is christmas christmas.
Jeg har opplevd jul før, men dette er jul på ordentlig.
I seen it in your eyes.
Jeg ser det i øynene dine.
These reactions were seen at doses of 657 mg/kg and higher.
Disse reaksjonene ble observert ved doser på 657 mg/kg og høyere.
Where have you seen that girl before?
Har du møtt piken før?
A clinical response is normally seen within a week.
Klinisk respons vil normalt ses innen en uke.
I haven't seen her in four years.
Jeg har ikke truffet henne på fire år.
Headache was also seen.
Det ble også observert hodepine.
However, increased liver enzymes in the blood are more frequently seen in young children.
Økte leverenzymer i blodet ses imidlertid hyppigere hos yngre barn.

Resultater: 14978, Tid: 0.258

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE

"Seen" på andre språk


TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer