SEEN PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av Seen i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 17195, Tid: 0.1773

Eksempler på bruk av Seen i en setning og oversettelsene deres

( so , then , saw )
I seen you take it!
Jeg du tok den!
I seen you out the window, bob.
Jeg deg i vinduet, bob.

Sett

( seen , put , set )
You have seen my demons.
Du har sett mine demoner.
I have seen peter fat-shame sebastian.
Jeg har sett peter tjukkasmobbe sebastian.
Kidney injury has been seen in patients who received filgrastim.
Nyreskade er observert hos pasienter som har fått grastofil.
The following side effects have also been seen in patients taking bindren:.
Følgende bivirkninger er også observert hos pasienter som tar bindren:.

Ses

( see you , meet , catch you )
A clinical response is normally seen within 3-4 days.
Klinisk respons ses vanligvis innen 3 4 dager.
A clinical response is normally seen within 7 days.
Klinisk respons ses normalt i løpet av 7 dager.

Truffet

( hit , met , seen )
I have not seen her in four years.
Jeg har ikke truffet henne på fire år.
So, have you seen bree lately?
Har du truffet bree i det siste?
You have not seen her this week?
Du har ikke møtt henne denne uken, hva?
Where have you seen that girl before?
Har du møtt piken før?
Andre setningseksempler
Have you seen colonel mitchell?
Har du sett oberst mitchell?
You have not seen this, gordon.
Du har ikke sett dette, gordon.
I seen what you done, sheriff.
Jeg hva du gjorde, sheriff.
Kidney injury has been seen in patients who received filgrastim.
Nyreskade er observert hos pasienter som har fått grastofil.
Have you seen the" mona lisa"?
Har du sett" mona lisa"?
I have not seen our eastern sister in years.
Jeg ikke søsteren vår på årevis.
Have you seen james cole?
Har du sett james cole?
A clinical response is normally seen within a week.
Klinisk respons vil normalt ses innen en uke.
I seen you in the slam, five years ago.
Jeg deg i buret for fem år siden.
These reactions were seen at doses of 657 mg/ kg and higher.
Disse reaksjonene ble observert ved doser på 657 mg/kg og høyere.
The following side effects have also been seen in patients taking bindren:.
Følgende bivirkninger er også observert hos pasienter som tar bindren:.
You have not seen your brother in 35 years?
Du har ikke truffet broren din på 35 år?
I have never seen a more exciting game ending.
Jeg har aldri opplevd en så spennende slutt før.
Have you seen jesse and chester?
Har du sett jesse og chester?
However, increased liver enzymes in the blood are more frequently seen in young children.
Økte leverenzymer i blodet ses imidlertid hyppigere hos yngre barn.
I seen it through the window, mr.
Jeg det gjennom vinduet, mr.
Have you seen tim?
du tim?
I have not seen my client for two months.
Jeg har ikke truffet min klient på to mnd.

Resultater: 17195, Tid: 0.1773

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer