GETS PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av gets i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 4744, Tid: 0.2296

Eksempler på bruk av Gets i en setning og oversettelsene deres

And i am a woman who gets paid on time in full.
Og jeg er en kvinne som blir betalt fullt ut i tide.
You know how angry aunt louise gets if we do not behave.
Du vet jo hvor sint tante louise blir hvis vi ikke oppfører oss pent.
He gets comps up and down vegas more than in oakland.
Han får gratis ting opp og ned i vegas, mer enn i oakland.
I hope he gets home safe.
Jeg håper han kommer trygt hjem.

Koufax gets the sign from roseboro!
Koufax får et tegn fra roseboro!
So he gets depressed and does nothing.
Så han blir deprimert og gjør ingenting.
When mother dies, my sister gets the castle because she 's older.
Når mor dør, får søsteren min borgen fordi hun er eldst.
But if andrew holland gets off, he will do it again.
Om andrew holland går fri, vil han gjøre det igjen.
So he gets back next monday.
Nei så han kommer tilbake neste mandag.
And it just gets bigger and bigger and darker and darker?
Og det blir bare større og større, mørkere og mørkere?
If he gets out of kansas.
Om han kommer ut av kansas,
Hassan never gets sick.
Hassan blir aldri syk.
He gets six months.
Han får seks måneder.
He gets it from his father.
Han har det fra faren sin.
Well, he gets right to the point.
Han går rett til poenget.
When ellie gets back from new york.
Når ellie kommer tilbake fra new york.
Wendy gets old and dies?
Wendy blir gammel og dør?
And it gets past rizzo.
Og den går forbi rizzo.
Tonny will not stop before he gets what he paid for.
Tonny stopper ikke før han får det han har betalt for.
At that point, either the shelling gets us... or ISIL does.
Enten tar bombene oss, eller så gjør IS det.
Right now, no one gets access.
Akkurat nå, har ingen tilgang.
Micky, he gets you and he takes a punishment,
Han tar deg og gir deg straff,
Leo gets verna.
Leo får verna.
And bellick gets back to his mom.
Og bellick kommer tilbake til sin mor.
Plus she gets two best prizes for some reason.
Og hun har to førstepriser, av en eller annen grunn.
When he gets out, he 's going to do it again.
Når han slipper ut, vil han gjøre det igjen.
My family gets bigger and bigger.
Familien min blir større og større.
A 20-year-old chinaman gets on a boat in guangdong, china.
En 20-årig kineser går om bord på en båt i guangdong i kina.
You know nothing gets by old jim.
Du vet at ingenting går forbi gamle jim.
I hope she gets better soon.
Jeg håper hun blir bedre snart.

Resultater: 4744, Tid: 0.2296

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL
Topp Ordbok Spørsmål

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer