Oversettelse av "gets" i Norsk

Resultater: 4032, Tid: 0.3843

blir får kommer har tar går slipper forstår skjønner skaffer biir havner henter

Eksempler på Gets i en setning

Lincoln gets killed anyway.
Lincoln blir drept uansett.
Maybe that gets us a drink or something.
Kanskje vi får en drink eller noe.
Fletcher gets elected, and he is this close, brother.
Fletcher blir valgt, og han er så nær, bror.
It gets lonely on sjömagasinet tonight.
Det blir ensomt på sjömagasinet i kveld.
Tessa only gets lily two days this week, you know?
Tessa får bare lily i to dager denne uka.
When jaime gets back, yes.
Når jaime kommer tilbake, ja.
I hope he gets home safe soon.
Jeg håper han kommer trygt hjem.
A girl gets lonely.
En jente blir ensom.
Jakey gets the extra dollar,'cause he's the youngest.
Jakey får den ekstra dollaren, for han er yngst.
Yeah, he gets uptight when he's on a job.
Han er stressa når han har en jobb, men han er egentlig grei.
Koufax gets the sign from Roseboro!
Koufax får et tegn fra Roseboro!
Mama comes and gets me out of bed.
Da kommer mamma og tar meg ut sengen.
Hassan never gets sick.
Hassan blir aldri syk.
When colonel sheppard gets back from hoff, we can.
Når oberst sheppard kommer tilbake fra hoff, kan vi.
He gets it from his father.
Han har det fra faren sin.
Wendy gets old and dies?
Wendy blir gammel og dør?
Once a vampire gets your scent, it's for life.
Når en vampyr har luktet deg, er det for livet.
At that point, either the shelling gets us... or ISIL does.
Enten tar bombene oss, eller så gjør IS det.
That man gets on my.
Den mannen går meg på.
Before she gets to the airport?
Før hun kommer til flyplassen?
Chicago gets him first.
Chicago får ham først.
Leo gets verna.
Leo får verna.
Nobody hurts carla and gets away with it.
Ingen skader carla og kommer unna med det.
Micky, he gets you and he takes a punishment,
Han tar deg og gir deg straff,
When he gets out, he's going to do it again.
Når han slipper ut, vil han gjøre det igjen.
She gets it from your side of the family.
Hun har det fra din side av familien.
If the world gets destroyed by these, it's my fault.
Hvis verden blir ødelagt av disse, er det min feil.
Then it gets all... in my mouth, and then.
går det sånn heit... i munnen på meg, og så.
So nobody gets hurt, here's how we're gonna get you guys down.
Vi tar dere ned, så ingen blir skadet.
But if andrew holland gets off, he will do it again.
Om andrew holland går fri, vil han gjøre det igjen.

Resultater: 4032, Tid: 0.3843

SE OGSÅ
SETNINGER I ALFABETISK REKKEFØLGE
TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer