Translation of "thy" in Norwegian

Results: 4804, Time: 0.0679

din dig ditt dine

Examples of Thy in a Sentence

Grant him thy mercy and take this David's life.
Gi ham din nåde og ta denne davids liv.
But lift thine hand from thy people who suffer for my crimes.
Men løft din tunge hånd fra ditt folk som lider for mine synder.
I am the god of thy father.
Jeg er din fars gud.
Where is abel, thy brother?
Hvor er din bror Abel?
What's thy name?
Hva er ditt navn?
I will kiss thy lips.
Jeg kysser dine lepper.
PERES; thy kingdom is divided, and given to the medes and persians.
Peres: delt er ditt kongedømme og gitt til mederne og perserne.
All thy trees and fruit of thy land shall the locust consume.
Alle dine trær og din jords frukt skal gresshoppen ta i eie.
Cursed shall be thy basket and thy store.
Forbannet være din kurv og ditt deigtrau!
Thy testimonies are wonderful: therefore doth my soul keep them.
Underfulle er dine vidnesbyrd; derfor tar min sjel vare på dem.
Lorenzo and thy love.
Lorenzo og din elskede.
Dilemma, thy name is dodgeball.
Dilemma, ditt navn er kanonball.
And blessed is the fruit of thy womb, jesus.
Og velsignet er ditt livs frukt, jesus.
Honor thy mother and father.
Du skal hedre din far og din mor.
Our feet shall stand within thy gates, o jerusalem.
Våre føtter står i dine porter, Jerusalem!
Father, into thy hands i commend my spirit.
Far, i dine hender overgir jeg min ånd.
I am thy new father.
Jeg er din nye far.
Thou shalt honor thy name and ravens house!
Du skal ære ditt navn og ravnens hus!
I will answer thee, and thy companions with thee.
Jeg vil gi dig svar, og dine venner med dig.
Beauty, thy name is penny.
Skjønnhet, ditt navn er penny...".
Sire... thy own nephew.
Sire... din egen nevø.
My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten thy words.
Min nidkjærhet har fortært mig, fordi mine motstandere har glemt dine ord.
Hallowed be thy name." say it.
Helliget vorde ditt navn..." si det!
I have used thee with ingratitude and betrayed thy trust.
Jeg har brukt deg med utakknemlighet og forrådt din tillitt.
David, wilt thou have this woman to thy wedded wife?
David, vil du ha denne kvinne til din ektevidde hustru?
Frailty, thy name is woman.
Svakhet, ditt navn er kvinne!
Destiny, thy name is anaheim.
Skjebne, ditt navn er anaheim.
I am the lord thy god.
Jeg er herren din gud.
Thy people will be my people, thy god will be my god.
Ditt folk vil være mitt folk, din gud vil være min gud.
I would my son were in arabia, and thy tribe before him,
Jeg ville min sønn var i arabia, og din stamme før ham,

Results: 4804, Time: 0.0679

SEE ALSO
See also
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Thy" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More