THY IN NORWEGIAN

How to say thy in Norwegian

Results: 9177, Time: 0.0943

Examples of using Thy in a sentence and their translations

Lorenzo and thy love.
Lorenzo og din elskede.
Do thy diligence to come shortly unto me:.
Gjør dig umak for å komme snart til mig!
And in the name of thy only son, jesus christ.
Og i navnet til din eneste sønn, jesus kristus.
And the smell of thy garments is like the smell of lebanon.
Og lukten av dine klær er som libanons lukt.

Do thy diligence to come shortly unto me:.
Gjør dig umak for å komme snart til mig!
Sire... thy own nephew.
Sire... din egen nevø.
I wanted thy love, not your death.
Jeg ønsket din kjærlighet, ikke din død.
Even so, Father: for so it seemed good in thy sight.
Ja, fader, fordi således skjedde det som var velbehagelig for dig.
Thy testimonies are wonderful: therefore doth my soul keep them.
Underfulle er dine vidnesbyrd; derfor tar min sjel vare på dem.
Liquor, thy name's delirium".
Alkohol, ditt navn er delirium.
David, wilt thou have this woman to thy wedded wife?
David, vil du ha denne kvinne til din ektevidde hustru?
Thy testimonies are wonderful: therefore doth my soul keep them.
Underfulle er dine vidnesbyrd; derfor tar min sjel vare på dem.
Dilemma, thy name is dodgeball.
Dilemma, ditt navn er kanonball.
Teach me good judgment and knowledge: for i have believed thy commandments.
Lær mig god skjønnsomhet og kunnskap! for jeg tror på dine bud.
And blessed is the fruit of thy womb, jesus.
Og velsignet er ditt livs frukt, jesus.
But, o, thy wife.
Men, o, din kone.
I would my son were in arabia, and thy tribe before him,
Jeg ville min sønn var i arabia, og din stamme før ham,
Hypocrisy, thy name is.
Hykleri, ditt navn er.
Let thine hand help me; for i have chosen thy precepts.
La din hånd være mig til hjelp! for jeg har utvalgt dine befalinger.
I will kiss thy lips;
Så la meg kysse dine lepper.".
O happy dagger, this is thy sheath.
O dolk, dette er din skjebne.
Beauty, thy name is penny.
Skjønnhet, ditt navn er penny...".
Destiny, thy name is anaheim.
Skjebne, ditt navn er anaheim.
And this good woman, who art my wife art thy new mother.
Denne gode kvinnen er min hustru og din nye mor.
Teach me good judgment and knowledge: for i have believed thy commandments.
Lær mig god skjønnsomhet og kunnskap! for jeg tror på dine bud.
This... was thy daughter.
Dette var datteren din.
Cursed be thy name.
Forbannet være ditt navn.
Let thine hand help me; for i have chosen thy precepts.
La din hånd være mig til hjelp! for jeg har utvalgt dine befalinger.
I will declare thy name unto my brothers.
Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre.
Two nations are in thy womb.
To folkeslag er i ditt morsliv.'".

Results: 9177, Time: 0.0943

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More