BEFALL PÅ NORSK BOKMÅL

Oversettelse av befall i Norsk bokmål

S Synonymer

Resultater: 68, Tid: 0.0832

Engelsk-norsk ordbok

Eksempler på bruk av Befall i en setning og oversettelsene deres

Any number of accidents could befall someone like lieutenant larkin.
Mange uhell kunne ramme noen som løytnant larkin.
A painful chastisement shall befall those of them that disbelieved.
En smertelig straff vil ramme de vantro blant dem!
Indeed what you are promised, will surely befall.
Det dere er stilt i utsikt, vil visselig inntreffe.
A painful chastisement shall befall those of them that disbelieved.
En smertelig straff vil ramme de vantro blant dem!
Indeed what you are promised, will surely befall.
Det dere er stilt i utsikt, vil visselig inntreffe.
Then let catastrophe befall us both.
La katastrofen ramme oss begge.
Indeed your Lord's punishment will surely befall.
Herrens straff vil visselig inntreffe!
Humiliation before god and severe torment will befall the evil-doers for their scheming.
Fornedrelse hos gud og streng straff vil ramme synderne for deres renker.
What you are promised will surely befall.
Det dere er stilt i utsikt, vil visselig inntreffe.
What calamity will befall us?
Hvilken ulykke vil ramme oss?
I assure you, no tragedy will befall you.
Jeg forsikrer dere om at ingen tragedie kommer til å inntreffe.
A degradation will befall the sinners and chastisement from god for deceiving.
Fornedrelse hos gud og streng straff vil ramme synderne for deres renker.
Humiliation before god and severe torment will befall the evil-doers for their scheming.
Fornedrelse hos gud og streng straff vil ramme synderne for deres renker.
A degradation will befall the sinners and chastisement from god for deceiving.
Fornedrelse hos gud og streng straff vil ramme synderne for deres renker.
Then on that day shall the(Great) event befall,
På denne dag inntreffer hendelsen.
Then on that day shall the(Great) event befall,
På denne dag inntreffer hendelsen.
Great danger will befall you if you don't stop calling me.
Det vil bli farlig for deg hvis du ikke slutter å ringe.
If you do not fear for your own life, then think of the untold grief that will befall your family.
Om du ikke frykter for ditt eget liv, tenk på den sorg som ville ramme familien din.
Let those who go against his order beware lest some affliction befall them or they receive a painful punishment.
La dem akte seg som går imot hans sak, at ikke en prøvelse overgår dem, eller at de rammes av en smertelig straff.
So leave her alone to graze on God's earth, and do not molest her, otherwise the swiftest punishment would befall you.".
La den fritt beite på guds jord og gjør den intet ondt, ellers vil en overhengende straff ramme dere.».
And of these they who go wrong-anon will befall them the evils of that which they earn; nor can they frustrate.
Og de som nå handler ondt, vil bli rammet av det onde de pådrar seg, de kan ikke forpurre noe!
If ye desist not, we shall surely stone you, and grievous torture will befall you at our hands.
Hvis dere ikke holder opp, vil vi steinjage dere, og en smertelig straff fra oss vil ramme dere.».
Let those who go against his order beware lest some affliction befall them or they receive a painful punishment.
La dem akte seg som går imot hans sak, at ikke en prøvelse overgår dem, eller at de rammes av en smertelig straff.
There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.
Intet ondt skal vederfares dig, og ingen plage skal komme nær til ditt telt.
Father! i am indeed afraid that a punishment from the all-beneficent will befall you, and you will become Satan's accomplice.'.
Min far, jeg er redd for at en straff fra den barmhjertige vil ramme deg, så du slutter deg til satan.».
And of these they who go wrong-anon will befall them the evils of that which they earn; nor can they frustrate.
Og de som nå handler ondt, vil bli rammet av det onde de pådrar seg, de kan ikke forpurre noe!
There shall no evil befall thee, neither shall any plague come nigh thy dwelling.
Intet ondt skal vederfares dig, og ingen plage skal komme nær til ditt telt.
If ye desist not, we shall surely stone you, and grievous torture will befall you at our hands.
Hvis dere ikke holder opp, vil vi steinjage dere, og en smertelig straff fra oss vil ramme dere.».
And when we make people taste of mercy they rejoice in it, and if an evil befall them for what their hands have already wrought, lo! they are in despair.
Men hvis ondt rammer dem for det de selv har stelt i stand, så er de fortvilede.
Father! i am indeed afraid that a punishment from the all-beneficent will befall you, and you will become Satan's accomplice.'.
Min far, jeg er redd for at en straff fra den barmhjertige vil ramme deg, så du slutter deg til satan.».

Resultater: 68, Tid: 0.0832

TOPP ORDBOK SPØRSMÅL

Engelsk - Norsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Mer 

Norsk - Engelsk

Ord indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Uttrykk indeks:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer 

Setning index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  Mer