KNOWETH IN NEDERLANDS

Vertaling van Knoweth in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 403, Tijd: 0.0742

Voorbeelden van het gebruik van Knoweth in een zin en hun vertaling

Who knoweth what is good for man in this life?
Wie weet wat goed is voor de mens in dit leven?
He that loveth not knoweth not God; for god is love.
Maar wie niet liefheeft, kent god niet; want god is zelf liefde.
Allah knoweth what ye proclaim and what ye hide.
God weet wat gij openbaart en wat gij verbergt.
Knoweth he not that allah beholdeth?
Weet hij niet, dat god het ziet?

And whatever ye do that is good,-Allah knoweth it well.
Het goede dat jullie doen daarover is god wetend.
None save allah knoweth them.
Niemand kent hen behalve allah.
Who knoweth the mysteries of the will?
Wie kent de raadsels van de wil?
And how knoweth you that?
En hoe weet u dat?
And allah knoweth your works.
En allah kent jullie daden.
For he knoweth whereof we are made.
Want hij weet waarvan wij zijn gemaakt.
He knoweth the fraudulence of the eyes, and that which the breasts conceal.
Hij kent het verraad in de ogen en wat de harten verbergen.
Knoweth he not that allah beholdeth?
Weet hij niet dat god ziet?
Lo! my lord knoweth their guile.
Mijn heer kent hun list.
And thy lord knoweth what their breasts conceal, and what they publish.
En jouw heer weet wat hun harten verbergen en wat zij openlijk doen.
He knoweth whatsoever is in the heavens and the earth.
Hij kent wat er in de hemelen en op de aarde is.
He knoweth whatsoever is in the heavens and the earth.
Hij weet wat er in de hemelen en de aarde is.
They destroy their souls, and allah knoweth that they verily are liars.
Zij vernietigen zichzelf, en allah weet dat zij zeker leugenaars zijn.
None knoweth them save allah.
Niemand kent hen behalve allah.
For he knoweth our frame;
Want hij kent ons geraamte;
They destroy their own souls: and allah knoweth that verily they are liars.
Zij vernietigen zichzelf, en allah weet dat zij zeker leugenaars zijn.
And allah knoweth your deeds.
En allah kent jullie daden.
And that my soul knoweth right well.
En mijn ziel weet dat goed.
Lo! allah knoweth the unseen of the heavens and the earth.
Voorwaar, allah kent het onwaarneembare van de hemelen en de aarde.
Verily allah knoweth those who believe, and verily he knoweth the hypocrites.
En allah kent zeker degenen die geloven en hij kent zeker de huichelaars.
Verily thy Lord! he knoweth best the transgressors.
Voorwaar, jouw heer, hij kent de overtreders beter.
And what knoweth thou that which the scorching Fire?
En wat doet jou weten wat saqar is?
Verily allah knoweth those who believe, and verily he knoweth the hypocrites.
God zal zeker hen die geloven kennen en hij zal de huichelaars kennen.
None knoweth its explanation save allah.
En de uitleg ervan is bij niemand ervan bekend dan bij allah.
Lo! allah knoweth; ye know not.
Voorwaar, allah weet en jullie weten niet.
And allah knoweth that which ye keep secret and that which ye publish.
En god kent wat gij verbergt en wat gij openbaart.

Uitslagen: 403, Tijd: 0.0742

TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Engels - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Engels

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer