EITHER IN NORWEGIAN

Translation of Either in Norwegian

S Synonyms

Results: 7035, Time: 0.1446

Examples of using Either in a sentence and their translations

You are either frankenstein or you are nobody.
Du er enten frankenstein, eller du er ingen.
Each carton contains either 50 or 150 tablets.
Hver eske inneholder enten 50 eller 150 tabletter.
I do not know either, daph.
Jeg vet heller ikke, daph.
I did not know, either, but now i know.
Jeg visste ikke heller, men nå vet jeg.

Noen

( some , any , a few )
I am not in either one now.
Jeg er ikke i noen av dem nå.
Better than either one of my marriages.
Bedre enn noen av ekteskapene mine.
Other sentence examples
Each film-coated tablet contains either 150 mg or 300 mg of maraviroc.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder enten 150 mg eller 300 mg maraviroc.
Each carton contains either 50 or 150 tablets.
Hver eske inneholder enten 50 eller 150 tabletter.
I do not know where you should be either.
Jeg vet heller ikke hvor du burde være.
Each film-coated tablet contains either 150 mg or 300 mg of maraviroc.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder enten 150 mg eller 300 mg maraviroc.
You can not give orders either, sir.
Du kan heller ikke gi ordrer, sir.
I have never seen either of these people before.
Jeg har aldri sett noen av disse menneskene før.
I do not eat dog either,
Jeg spiser heller ikke hund.
And you will never see either of your children again!
Og du får aldri se noen av barna dine igjen!
Rapamune should be taken consistently, either with or without food.
Rapamune bør tas konsekvent enten med eller uten mat.
I will not have anything to do with either of you.".
Jeg vil ikke ha noe med noen av dere å gjøre.".
Not you either, barnum.
Ikke du heller, barnum.
Rapamune should be taken consistently, either with or without food.
Rapamune bør tas konsekvent enten med eller uten mat.
But i was never interested in girls, either.
Men jeg var aldri interessert i jenter, heller.
A dose adjustment of esomeprazole is not regularly required in either of these situations.
Dosejustering av esomeprazol kreves normalt ikke i noen av disse tilfellene.
It is either valjean or javert!
Det er enten valjean eller javert!
And not in the garage either.
Og ikke i garasjen heller.
You will be a better man than either of us.
Du vil bli en bedre mann enn noen av oss.
I am thinking it 's either you or you.
Jeg tror det er enten deg eller deg.
Either maras or istanbul.
Enten maras eller istanbul.
And i am not normal, either.
Og jeg er ikke normal heller.
A dose adjustment of esomeprazole is not regularly required in either of these situations.
Dosejustering av esomeprazol kreves normalt ikke i noen av disse tilfellene.
It 's either ensign kim or lieutenant paris.
Det er enten fenrik kim eller løytnant paris.
I do not write about you and healy, either.
Jeg vil ikke skrive om deg og healy, heller.
This is not good for either of us.
Dette er ikke bra for noen av oss.

Results: 7035, Time: 0.1446

TOP DICTIONARY QUERIES
Top Dictionary Queries

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More