EITHER IN NORWEGIAN

How to say "either" in Norwegian

Results: 5134, Time: 27.0664

enten heller noen enten så heiier

Examples of Either in a Sentence

You either like me or you don't.
Enten liker du meg eller ikke.
It's either him or lyle.
Det er enten han eller lyle.
I agree, i don't want nolan involved either.
Jeg vil heller ikke at nolan er involvert.
Hughie, either you talk to me or rocky bonaro.
Du snakker enten til meg eller rocky bonaro.
If either of them are in the least interested, it will be the mother.
Hvis noen av dem er interessert, er det moren.
I'm not hungry either.
Jeg er heller ikke sulten.
I haven't met ted either.
Jeg har heller ikke møtt ted.
Each film-coated tablet contains either 150 mg or 300 mg of maraviroc.
Hver filmdrasjerte tablett inneholder enten 150 mg eller 300 mg maraviroc.
He either is or he ain't!
Enten så er han, eller han er det ikke.
I never want to see either of you again![ crying].
Jeg vil aldri se noen av dere igjen!
I don't want him hollering out any windows either.
Jeg vii heiier ikke at han skai rope ut av vinduene.
Either you got heat or you don't.
Enten så har du snuten etter deg eller ikke.
But you don't have sex with her either.
Men du har ikke sex med henne heller.
You are either with me, or you are not.
Dere er enten med meg eller ikke.
And you will never see either of your children again.
Og du får aldri se noen av barna dine igjen!
I don't understand it either, andy.
Jeg forstår det ikke heller, andy.
This isn't good for either of us.
Dette er ikke bra for noen av oss.
Either pay me.
Enten så betaler du meg.
She ain't got nothing on her, either.
Hun har heiier ikke noe på seg.
Rapamune should be taken consistently, either with or without food.
Rapamune bør tas konsekvent enten med eller uten mat.
Either him or kareem.
Enten han eller kareem.
I hope i never see either one of you ever again.
Jeg håper jeg aldri ser noen av dere igjen.
Thomas doesn't celebrate christmas either.
Thomas feirer heller ikke jul.
And don't ask me who's doing it either.
Og ikke spør meg om hvem som gjør det heiier.
Either i act, or i wait to get caught.
Enten så handler jeg eller venter på å bli tatt.
It's not japan either.
Det er ikke japan heiier.
Either they took him, too, or...- He's dead, or.
Enten så tok de ham, eller så er han død.
It's not in either of them!
Den er ikke i noen av dem.
I don't see leith either.
Jeg ser ikke leith heller.
It's either me or the job.
Det er enten meg... eller jobben.

Results: 5134, Time: 27.0664

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER
TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More