Translation of "given" in Norwegian

Results: 4886, Time: 0.1932

gitt fikk angitt gis fått gir gav får

Examples of Given in a Sentence

I have given my life to death.
Jeg har gitt livet mitt til døden.
She was given diamonds.
Hun fikk jo diamanter.
Alana, you have given more than blood.
Alana, du har gitt mer enn blod.
Phillip has given us a beautiful, beautiful daughter in you.
Phillip har gitt oss en så vakker datter i deg.
Siri wasn't given the film she asked for.
Siri fikk ikke filmen hun ville leie.
Detailed instructions for self-administration are given at the end of this package leaflet.
Detaljerte instruksjoner for egen-administrering er angitt på slutten av dette pakningsvedlegget.
Recommended dose volumes are given in the table below:.
Anbefalt doseringsvolum er angitt i tabellen nedenfor:.
I have given vansö to alice.
Jeg har gitt vansö til alice.
When were you given the panties?
Nr fikk du trusa?
Ambirix is not usually given to women who are pregnant or breast-feeding.
Ambirix gis vanligvis ikke til kvinner som er gravide eller ammer.
I was not given the panties, last night or any other time.
Jeg fikk ikke trusa, i gr kveld eller noen annen gang.
I have given you everything.
Jeg har gitt deg alt.
He was recently given a hepatitis b vaccination.
Har fått en hepatitt b vaksinasjon.
Bemfola is usually given every day.
BEMFOLA gis vanligvis hver dag.
The following dosage regimens are given as a guideline.
Følgende doseringsregimer er angitt som retningsgivende.
Father's never given a single audience since the upheaval.
Far gir ingen audienser lenger.
But those who were given knowledge said,“Woe to you!
Men de som hadde fått visdom, sa:«Ve dere!
Gonal-f is usually given every day.
Gonal-f gis vanligvis hver dag.
He has given half of the city.
Han har angitt halve byen.
Mg have been given to patients with erectile dysfunction.
Mg er gitt til pasienter med erektil dysfunksjon.
It's a luxury we weren't given when they firebombed 12.
Den luksusen fikk ikke vi da de brannbombet 12.
We had earlier given abraham true direction, for we knew him well.
Tidligere gav vi abraham hans rettskaffenhet, for vi kjente ham.
Cubicin given as 30 or 60-minute intravenous infusion.
Cubicin gitt som 30 eller 60-minutters intravenøs infusjon.
If you are given more zometa than you should be.
Dersom du har fått mer zometa enn du skal ha.
HALAVEN is usually given on days 1 and 8 of every 21-day cycle.
HALAVEN gis vanligvis på dag 1 og 8 i 21 dagers sykluser.
I wasn't given any money up front.
Jeg fikk ingen penger på forskudd.
I will double whatever he's given you, just don't shoot me.
Jeg gir deg det dobbelte av det du får.
It seems to me that you should have given me and used that reward.
Ser ut som du skulle ha angitt meg for den dusøren.
Recommended escalation and maintenance doses are given in table 2.
Anbefalt doseøkning og vedlikeholdsdoser er angitt i tabell 2.
They're also given paychecks.
De får også penger.

Results: 4886, Time: 0.1932

SEE ALSO
PHRASES IN ALPHABETICAL ORDER

"Given" in other languages


TOP DICTIONARY QUERIES

English - Norwegian

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  More 

Norwegian - English

Word index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  More 

Expression index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More 

Phrase index:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  More