ALLONS IN NEDERLANDS

Vertaling van Allons in het Nederlands

S Synoniemen

Uitslagen: 9100, Tijd: 0.6224

Voorbeelden van het gebruik van Allons in een zin en hun vertaling

Gaan

( va , partir , est )
Nous allons lui couper les cheveux.
We gaan haar haar knippen.
Nous allons gagner cette guerre.
We gaan deze oorlog winnen.
Nous allons reconstruire l'Amérique.
We zullen Amerika herbouwen.
Nous allons contacter ta famille.
We zullen jouw familie contacteren.
Allons nourrir les poissons.
Laten we de vissen voeren,
Maintenant nous allons voir ce que nous pouvons faire.
Nu laten we eens kijken wat we kunnen doen.
Allons, chéri.
Komaan, schatje.
Allons, c'est juste un mythe local.
Komaan, dat is maar een locale mythe.

Vooruit

( allez , en avant , avance )
Allons, n'aie pas peur.
Vooruit.- Wees niet bang.
Allons, La'i.
Vooruit, Lai.

Wel

( bien , oui , si )
Nous allons réunir les votes.
Wij trommelen wel stemmen op.
Nous allons parler avec Ness.
Wij praten wel met Ness.

Kom

( viens , allez , est )
Allons te mettre dans la piscine.
Kom, we brengen je naar het zwembad.
Allons, trésor.
Kom, lieverd.
Andere zin voorbeelden
Cleveland et moi allons tenter de parler avec eux.
Cleveland en ik gaan met ze proberen te praten.
Nous allons la trouver.
We zullen haar vinden.
Nous allons prouver que vous êtes innocente.
We gaan bewijzen dat je onschuldig bent.
Évidemment, nous allons voter contre ce rapport, mais cela ne suffit pas.
Wij zullen natuurlijk tegen dit verslag stemmen, maar dat volstaat niet.
Jay, allons chercher de la nourriture.
Kom, Jay. We halen eten.
Nous allons prendre un thé.
We gaan thee drinken.
Allons chercher Butch.
Laten we Butch gaan halen.
Nous allons creuser. Creuser?
We gaan graven?
Allons. Allons-y.
Kom, we gaan.
Nous allons boire ce soir!
We zullen vanavond te drinken hebben!
Nous allons maintenant écouter l'hymne européen.
Wij zullen nu luisteren naar het Europese volkslied.
Et nous allons trouver mon fils.
En wij gaan mijn zoon vinden.
Nous allons avoir besoin de vous.
Kom, we hebben je hulp nodig.
Allons marcher un peu.
Laten we een stukje lopen.
Allons chérie.
Komaan, schat.
Allons, les gars.
Komaan kerels.

Uitslagen: 9100, Tijd: 0.6224

Zie ook


allons nous
laten we gaan we zullen we
allons vous
gaan je u jullie
allons dans
we gaan naar laten we naar
allons tous
allemaal zullen allen
allons chercher
we halen zoeken laten we naar
allons trouver
vinden zoeken
y allons
gaan
allons maintenant
gaan nu zullen nu gaan thans
allons te
je
allons donc
daarom zullen dus
allons chez
we gaan naar laten we naar we moeten naar
et allons
en gaan en zullen dan gaan we
allons bien
gaat goed zijn prima
allons manger
we gaan eten laten we eten
allons sur
gaan naar laten we naar
allons vers
gaan naar laten we naar
allons bientôt
binnenkort zo straks weldra
allons juste
gaan gewoon laten we gewoon alleen
comment allons
hoe gaan hoe komen hoe krijgen hoe moet ik
et moi allons
en ik gaan en ik zullen en ik naar

"Allons" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer