ZAL IN FRANS

Vertaling van Zal in het Frans

Uitslagen: 52242, Tijd: 0.9541

Voorbeelden van het gebruik van Zal in een zin en hun vertaling

Ik zal het spoelen doen.
Je vais faire le rinçage.
T Zal moeite kosten, maar 't lukt me wel.
Ce sera ardu, mais je crois pouvoir y arriver.
Ik zal je je geld geven.
Je vais vous donner votre argent.
Zal pappa trots op mij zijn?
Papa sera fier de moi? Pourquoi?
Dat zal Jule zijn.
Ça doit être Jule.
Ik zal 'm je geven.
Je vais vous le donner.
Hij zal hetzelfde doen.
Il fera la même chose.
Ik zal Ashwan om hulp vragen.
Je vais en parler à Ashwan.
Dit zal ontzettend frustrerend zijn.
Ça doit être terriblement frustrant.
Zal een paar maanden in Parijs zijn.
Sera à Paris pendant deux mois.
Ze zal een goede moeder voor je zijn.
Elle fera une bonne mère pour toi.
En het zal stijl hebben.
Et ce sera classe.
Zal ik met hem praten?
Je peux lui en parler?
Ik zal 't zeggen... tegen U.
Je vais le dire... à vous.
Hij zal wel in slechte conditie zijn.
Il doit être en très mauvais état.
Zal tijdelijk bij hun thuis ondergebracht zijn.
Sera temporairement installé à leurs résidence.
Christina zal wel een donut in haar zak hebben.
Christina doit avoir un donut dans sa poche.
Ja, ik zal ze je ontnemen.
Oui, je vais les retirer de vous.
Zal ik helpen?
Je peux aider?
Hij zal zich niets herinneren.
Il ne se souviendra de rien.
Daar zal ik niet om rouwen.
Ça me fera pas pleurer.
Het zal bovendien het voorwerp uitmaken van een jaarlijkse toepassingsoefening.
Il fera en outre l'objet d'un exercice annuel d'application.
Shockcontrole zal klaarstaan.
Contrôle choc en attente.
Majoor Krik zal ons zoeken.
Krik doit nous chercher.
Zal ik 911 bellen?
Je peux appeler les secours?
Als zij dood is, zal ik jou doden, Suzie Costello.
Si elle est morte, je vais te tuer, Suzie Costello.
Hij zal jou niet eens herkennen.
Il ne te reconnaîtra même pas.
Zal' is het cruciale woord.
Sera" est le mot important.
Dit zal de Europese Unie dichter bij haar burgers brengen.
Cela permettra de rapprocher l'Union européenne de ses citoyens.
Dat zal hij bij jou ook doen.
Il fera de même pour toi.

Uitslagen: 52242, Tijd: 0.9541

Zie ook


zal geen
ne sera pas ne va pas
zal waarschijnlijk
probablement il est probable va sûrement
zal moeten
devra va devoir
zal helpen
aidera contribuera
zal proberen
vais essayer essaierai
zal blijven
continuera restera va continuer
zal ook
également sera aussi
zal zien
vais voir verrai
zal sterven
mourra va mourir
zal plaatsvinden
aura lieu se tiendra se déroulera doit avoir lieu doit se tenir
zal vinden
trouverai retrouverai
zal veranderen
ne changera va changer change
zal weten
saura va savoir
zal komen
viendra va venir ira
zal nemen
prendra
zal binnenkort
prochainement bientôt

"Zal" in verschillende talen


TOP WOORDENBOEK QUERIES
Top Woordenboek Queries

Nederlands - Frans

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer 

Frans - Nederlands

Woordindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  Meer 

Uitdrukkingsindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  Meer 

Zinnenindex:
200  1k  2k  3k  4k  5k  7k  10k  20k  40k  100k  200k  500k  1000k+  Meer